• Facebook Social Icon
logo (1).png

Bestille time online

Logopeder

* Kommunikasjonsvansker oppstått etter hjerneslag, andre nevrologiske sykdommer og traumatiske ulykker.

* Stemmevansker, uttalevansker, språk- og språklydvansker.  

Hvilke vansker?

Bestille behandling hos logoped

Ole Bjørn Jensen

Ervervede kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og språklydvansker.

Ta kontakt på telefon 469 16 728

Online bestilling blir tilgjengelig igjen senere

Tommy Olsen

Stamming, løpsk tale, språk- og språklydvansker