Dysartri er en fellesbetegnelse for ulike nevromuskulære uttalevansker.

 

Uttalevanskene skyldes lammelser, svakhet eller svekket koordinering av muskulatur. Muskelaturens respons, bevegelsesrekkevidde, kraft og presisjon i en eller flere av taleapparatets funksjoner påvirkes: pust, lyddannelse, resonans, artikulasjon og setningsmelodi.

 

Dysartri kan være medfødt eller ervervet. Vanskene oppstår som følge av sykdom eller skade enten i det sentrale nervesystemet (i selve hjernen) eller i det perifere nervesystemet (i nerveforbindelsen mellom hjernen og taleapparatet).

 

Vanskene forekommer relativt hyppig blant slagpasienter og er ofte kombinert med svelgevansker. Det finnes ulike former for dysartri avhengig av skadens lokalisasjon.

..............................................................................

Dysartri

  • Facebook Social Icon