Henvisning, informasjon

for helsepersonell

Henvisninger fra alle kommuner sendes til:

Center Logopedi, Bjørnsonsgate 32, 2003 Lillestrøm

for kommuner og fylke

I tilfeller der behandling ikke gis etter barnehage- eller opplæringsloven, kan vi starte behandling med refusjon hos Helfo. I tilfeller der behandling faller innunder kommunens eller fylkets ansvar (i de tilfeller der man vurderer at vedkommende har rett til behandling eller barnehage- eller opplæringsloven), kan vi i de fleste tilfeller ikke starte behandling med refusjon hos Helfo. Det er imidlertid mulig for kommuner og fylkeskommuner å kjøpe tjenester hos oss.

  • Facebook Social Icon