• Facebook Social Icon
logo (1).png

en HELHETLIG treningsplan

TILPASSET INDIVIDUELT ETTER BEHOV 

en treningsplan kan inkludere: 

* Språk - og taletrening

* Oralmotorisk trening (det søkes nav om hjelpemidler hvis dette trengs)

* Bruk av pust og stemme

 

Prosessen: 

1. Ta kontakt med ved spørsmål og for timebestilling (kontakt, åpner i nytt vindu)

 

2. De første timene

  • Klienten har med legehenvisning  hvis ikke denne er tilsendt på forhånd

  • Kartlegging gjennomføres

  • Ved behov for hjelpemidler bistår logopeden i søknadsprosessen. Dokumentasjon legges ved (lege, spesialister, skole, PPT).

3.  En foreløpig treningsplan utformes, denne tilpasses og justeres over tid

 

4. Nødvendig opplæring gis til personer som skal bruke treningsplanen med klienten utenfor logopedtimene (foreldre/lærere).

 Merk: Det er viktig at treningsplanen følges opp utenfor logopedtimene (hjemme, på skolen). 

Hvem kan få hjelp? 

Personer med språk, tale, pust og eller stemmevansker kan ha behov for og dermed rett til behandling hos logoped som en del av behandling eller etterbehandling av sykdom, skade eller lyte. Dette inkluderer men er ikke begrenset til personer med: 

  • Språk- og kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade (afasi)

  • Medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander som gjør det vanskelig å artikulere og utforme ord og setninger (dysartri) 

  • Funksjonstap i strupen på grunn av operasjon eller ulykke (laryngektomi)

  • Leppe, kjeve - eller gansespalte 

  • Funksjonsforstyrrelser i stemmeapparatet (stemmevansker)

Hvis ikke din kommune har eller kan skaffe et tilbud (kommuner kan også kjøpe tjenester av oss) kan vedkommende få støtte av HELFO til behandling hos oss. Les mer om stønad fra HELFO, behov for legehenvisning med mer her. Hvordan tilbudet er i ulike kommuner varierer, ta kontakt så hjelper vi dere.

 

Behandling hvor?

Behandlingen skjer på logopedkontoret i Lillestrøm

Adresse: Bjørnsonsgate 32, Lillestrøm

Søk etter oss i GOOGLE MAP for veibeskrivelse

 

Taxi til og fra behandling kan være aktuelt for klienten og da dekkes dette av pasientreiser. 

Behandling når?

Behandling skjer på hverdager (08:30 - 16:00). Faste tidspunkt avtales. 

For personer som får behandling i skoletiden blir taxi bestilt fra/til skolen hvis aktuelt.