rehabiliteringspråk & tale

Tett oppfølging til personer med språk- og talevansker etter sykdom eller skade i hjernen

Stamming og løpsk tale

Vi samarbeider med logopeder spesialisert på stamming og løpsk tale

PUST & STEMME

Har du stemmevansker etter sykdom, skade eller overbelastning?

Språk og uttale

Vi hjelper deg med språk- og uttalevansker

Lese- og skrivevansker

Vi utreder og attesterer dysleksi

  • Facebook Social Icon