Logoped Tommy Olsen Center Logopedi

Logoped Ole Bjørn Gausdal Jensen Center Logopedi

Logoped Jon-Øivind Finbråten Center Logopedi

  • Facebook Social Icon

Transport med pasientreiser

..............................................................................

Vi kan rekvirere transport gjennom pasientreiser til deg hvis du av helsemessige årsaker trenger dette. Følgende retningslinjer er hentet fra pasientreiser.no 

 

Behandlere kan utstede rekvisisjon til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan bruke rutegående transport. 

Slike helsemessige årsaker kan være:
 

  • Betydelig redusert orienteringsevne

  • Betydelig redusert allmenntilstand

  • Vanskeligheter med å sitte, eller komme seg inn og ut av transportmiddelet

  • Psykiske problemer som gjør det vanskelig å benytte rutegående transport

  • Det skal ikke tas hensyn til private utenforliggende forhold i vurderingen.

 

Behandlere plikter å gjøre seg kjent med pasient- og bruker​rettighetslovens regler og retningslinjer for utstedelse av rekvisisjoner. Rekvisisjon​er utstedes under ansvar, jfr. lov om helsepersonell § 6​