• Facebook Social Icon
logo (1).png

Prisliste og rettigheter

 

                 Vi vil undersøke hvorvidt du har rett på stønad etter lov om folketrygd. Ved rett på stønad fra HELFO kan du få hele behandlingen dekket og ingen egenandel.

HELFO krever henvisning fra lege, ta denne med til behandling første time eller send den i posten til oss

I henvisningen MÅ legen oppgi diagnose og beskrive vanskene og behovet for behandling hos logoped. 

Vi hjelper deg i prosessen, ta  gjerne kontakt ved spørsmål 

Tilbud i kommunen: dersom din kommune har et logopedtilbud for din vanske, har du som hovedregel ikke rett på stønad fra HELFO (selv om du har henvisning fra lege).

 

I enkelte kommuner har de ikke logopeder fast ansatt men velger å kjøpe tjenester fra privatpraktiserende logopeder. I dette tilfelle må du søke kommunen for så å få tildelt en logoped som jobber privat. 

 

Betale privat: dersom du av ulike grunner velger å betale privat, gjelder samme takster som for Helseøkonomiforvaltningen og kommuner.

Undersøkelse: 1562 kr 

Behandling 45 minutter: 782 kr  

Behandling 60 minutter: 1036 kr

Utredningsrapport: pris vil avhenge av arbeidet. Vi opererer med behandlingstakster og fakturerer for timer brukt til tolkning, analyse og rapportskriving + testmateriell og eventuell porto. Ved privat utredning opererer vi ikke med undersøkelses-takst, men timespris.

Kartlegging av lese- og skriveproblematikk uten rapport 

Inkluderer logopedisk undersøkelse med et bekreftelsesskriv. 3 750 kr

Kartlegging av lese- og skriveproblematikk med rapport

inkluderer logopedisk undersøkelse med et bekreftelsesskriv og full rapport. 4 750 kr