Kostnader for behandling

Dekning fra HELFO

Vi vil undersøke hvorvidt du har rett på stønad etter lov om folketrygd. Ved rett på stønad fra HELFO kan du få hele behandlingen dekket og ingen egenandel.

HELFO krever henvisning fra lege, ta denne med til behandling første time eller send den i posten til oss

I henvisningen MÅ legen oppgi diagnose og beskrive vanskene og behovet for behandling hos logoped. 

Vi hjelper deg i prosessen, ta  gjerne kontakt ved spørsmål 

Tilbud i kommunen

Dersom din kommune har et logopedtilbud for din vanske, har du som hovedregel ikke rett på stønad fra HELFO (selv om du har henvisning fra lege).

 

I enkelte kommuner har de ikke logopeder fast ansatt men velger å kjøpe tjenester fra privatpraktiserende logopeder. I dette tilfelle må du søke kommunen for så å få tildelt en logoped som jobber privat. 

 

Betale privat:

Dersom du av ulike grunner velger å betale selv, gjelder samme takster som for HELFO og kommuner.

Undersøkelse: 1573 kr 
Behandling 45 minutter: 787 kr  

Behandling 60 minutter: 1043 kr
Utredningsrapport

Pris vil avhenge av arbeidet. Vi opererer med behandlingstakster og fakturerer for timer brukt til tolkning, analyse og rapportskriving + testmateriell og eventuell porto. Ved privat utredning opererer vi ikke med undersøkelses-takst, men timespris.

Kartlegging av lese- og skriveproblematikk
Uten rapport 

Inkluderer logopedisk undersøkelse med et bekreftelsesskriv. 

Kr 3750

Med rapport 

Inkluderer logopedisk undersøkelse med et bekreftelsesskriv og rapport.

Kr 4 750

Språklydpakker online

Enkeltstående undersøkelse kr. 1 573

Pakke 1

Undersøkelse 

Pakke med materiell

30 minutter undervisningstimer * 5

kr. 4 000

Pakke 2

Undersøkelse

Pakke med materiell

45 minutter undervisningstime * 5

kr. 5 300

Enkelttime 

30 minutter kr. 521

45 minutter kr. 787

..............................................................................

  • Facebook Social Icon