Behandling av barn og unge med selektiv mutisme

I Norge finnes det ingen fast standard for behandling av tause barn og unge

Ingen fast behandlingsstandard i Norge

I Norge finnes det ingen fast standard for behandling av tause barn og unge. Nyere kunnskap viser at selektiv mutisme er knyttet til et underliggende problem. I psykologisk forskning kan problemet forstås som et uttrykk for stor sosial angst, mens det i pedagogisk forskning har blitt forstått som en fobi mot å snakke.

Få hjelp fra privatpraktiserende logoped

I noen kommuner kan man få hjelp gjennom pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller Spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse (BUP), mens i andre kommuner er tilbudet helt fraværende. Det mange ikke vet, er at dersom tilbudet fra det offentlige uteblir er det mulig å få hjelp fra privatpraktiserende logoped. Denne hjelpen er gratis, da den dekkes av Helfo. Man trenger da en henvisning fra lege der legen bekrefter diagnosen og behovet for hjelp. Det er da viktig å finne en logoped som har erfaring og kunnskap denne diagnosen.

Den vanligste behandlingen

Den vanligste forskningsbaserte behandlingen for barn og unge med selektiv mutisme består som regel av en kombinasjon av følgende:

  • Defokusert kommunikasjon
  • Trappetrinnsmetoden eller «slide in»
  • Eksponeringsterapi

Behandling ved hjelp av defokusert kommuniksjon

Det finnes ulike behandlingsmetoder i forhold til selektiv mutisme. Den vanligste er de vi kaller defokusert kommunikasjon.

Defokusert kommunikasjon betyr å ha «felles fokus utenfor barnet». Metoden skal reduserer stressfaktorer i barnets eller den unges omgivelser. Alle former for press og forventninger på det å snakke fjernes, og fokus rettes på noe utenom barnet eller ungdommen selv.

defokusert kommunikasjon

Behandling ved hjelp av trappetrinnsmetoden

En annen behandlingsmetode er en form for trappetrinns-metode eller «slide- in», hvor en «nøkkelperson» bringes inn i en situasjon der barnet og en av foreldrene snakker med hverandre i en «lekpreget» aktivitet. Når barnet har begynt å snakke til nøkkelpersonen, brukes samme prosedyre overfor andre personer og i andre situasjoner.

trappetrinnsmodellen

Behandling ved hjelp av eksponeringsterapi

For barn på skolen som har hatt selektiv mutisme i noen år, har studier vist at eksponeringsterapi ofte er svært effektivt. Dette er en behandlingsform hvor barnet eller ungdommen i kontrollert og systematisk form utsettes for situasjoner som han eller hun er redd for. Det handler om å få positive erfaringer med angst. Man skal sitte igjen med en opplevelse av at det gikk bra og at man mestret den.

eksponeringsterapi