Vi tilbyr online undervisningsopplegg for barn som strever med uttalevansker

Uttaletrening på nett. Tilgjengelig i hele Norge. Tjenesten er levert av våre logopeder. 
Strever barnet ditt med r? Vi har flere fornøyde klienter som har opplevd produktet vårt som systematisk og effektivt. Bestill r-pakken i dag!
Cato (8) år kom til oss etter at foreldrene hadde trent med ham i flere måneder etter å ha fått et kommunalt veiledningskurs på /r/. Foreldrene til Cato bestilte r-pakken og fikk tilstendt pakke med materiell etter en kartleggingstime. Cato mestrer rulle-r etter 2 timer og benyttet de resterende timene til finjustering.
Olav (9) kom til oss etter langvarig trening med foreldrene uten resultater. Foreldrene til Olav bestilte r-pakken og Olav mestret rulle-r etter 3 timer. De resterende timen ble brukt til mengdetrening og finjustering.
Vi tilbyr kartlegging og undervisning på nett
Prosessen starter med en kartlegging av barnets uttale og deretter en tilbakemelding på hvilke uttalefeil barnet eventuelt har. Deretter får dere en anbefaling om hensiktsmessige tiltak.
 
Dersom uttaletrening kan være nyttig,  får dere muligheten til å kjøpe en undervisningspakke hos oss, da er kartleggingen inkludert. I pakken ligger det fem stk 30 minutters eller 45 minutters timer, samt en utstyrspakke. Dere får tilsendt materiell som dere vil trenge i videotimene og i hjemmeoppgavene.
I pakken får dere:
 • 5 stk videokonsultasjoner (30/45 minutters varighet)
 • Utstyrspakke med materiell tilpasset deg​​​​​​​​. Denne inneholder blant annet:
  • Fargerike spatler
  • Morsomme øvingsspill
  • Speil
  • Sugerør
Se priser HER
Populære pakker:
r-pakken
s-pakken
Andre pakker:
K og G
skj/kj
stemt/ustemt

Send oss en epost med ønske om å komme i kontakt med oss. 

Vi ringer deg for innledende samtale. Her forsøker vi å få et inntrykk av barnets vansker.

Vi utreder barnets uttale. Alt foregår over videokonferanse. 

Vi gir deg en skriftlig og muntlig tilbakemelding. Vi kommer med en anbefaling på barnets behov og hvorvidt vi kan imøtekomme dette. 

Dersom vi kan tilby en språklydpakke vurderer dere om dette er noe dere ønsker og hvilken pakke.

Vi sender dere en pakke med nødvendig materiell. Her finner dere relevant øvingsmateriell til bruk i og utenfor timene, samt relevante spill.

Når dere har mottatt materiellpakken går vi i gang med undervisning.

Når pakken er brukt opp gjør vi en vurdering av progresjon og videre behov. Dere fortsetter eventuelt på egenhånd eller kjøper en ytterligere pakke.

Spørsmål og bestillinger

Våre logopeder

Tommy Olsen

Logoped MNLL

Kontor Lillestrøm og Asker

Jon-Øivind Finbraaten

Logoped MNLL

Kontor Lillestrøm og Oslo

Ole Bjørn Jensen

Logoped MNLL

Kontor Lillestrøm

 • Facebook Social Icon