• Facebook Social Icon
logo (1).png

Språklydvansker

Uttalevansker, også kalt språklydvansker, kan ha ulike årsaker og derfor behandlingstilnærminger. Både barn og voksne kan ha uttalevansker. De fleste lyder skal normalt mestres når barnet nærmer seg 5 års alder, foruten /r/, /s/, /kj/, /skj/ og retrofleksene /rt/, /rd/ og /rn/ som gjerne kan komme noe senere. 

Artikulasjonsvansker

Vansker med å fysisk lage enkelte lyder. Tiltak vil her være artikulasjonstrening. Man må også vurdere hvorvidt det er fysiologiske årsaker til vansker med artikulasjon. I noen tilfeller kan oralmotorisk trening være nødvendig. 

Fonologisk forsinkelse / fonologiske vansker

Noen erstatter lyder med andre til tross for at de fysisk klarer å lage lyden. Dette kan skyldes at de auditivt ikke klarer å skille enkelte lyder. Omfanget og hvor langt vedkommende ligger etter normalutvikling vil kunne si noe om det er en forsinkelse eller en vanske. Tiltak vil være lyttetrening og fonologisk bevisstgjøring. 

Se video:

Språkvansker

Vansker med ett eller flere språklige områder.