Språk og uttale

..............................................................................

Vi tilbyr online undervisningsopplegg for barn som strever med uttalevansker

Du kan selvfølgelig også få undervisning i vår klinikk

  • Facebook Social Icon