Ervervet stamming

Det er uvanlig å begynne å stamme etter barnehagealder, men det kan skje. Årsakene til dette kan være flere.

Genetisk disponert, men sen trigger

Vår kliniske erfaring tilsier at personer som er genetisk disponert for stamming som regel vil begynne å stamme  barnehagealder. Det er høyst uvanlig at stamming starter etter dette, men det kan skje. Vår erfaring er at det i disse tilfeller er svært viktig å raskt starte behandling.

Skade

Personer som utsettes for en traumatisk hodeskade, for eksempel gjennom fallulykker og liknende, kan begynne å stamme. Dette kan også være tilfellet for personer som får hjerneslag eller annen sykdom som påvirker det nevrologiske systemet. Behandling følger vanlige behandlingsprinsipper.

Sykdom

Personer som rammes av nevrologiske sykdommer, for eksempel Parkinson, kan begynne å stamme. Parkinsonisme er en progredierende vanske og behandling av stamming vil da fokusere på sosiale og følelsesmessige aspekter. Stamming kan også utløses av medisinering. Stamming vil i slike tilfeller avta ved bytte til annet legemiddel. 

  • Facebook Social Icon