Nevrologiske stemmevansker

Nevrologiske stemmevansker

  • Skyldes skade eller sykdom i nervesystemet.
  • Parkinson sykdom (nevrodegenerativ lidelse), se også «dysartri».
  • Hjerneslag
  • Svulster
  • Recurrensparese: nerveforbindelsen ut til ett eller begge stemmebåndene er affisert, slik at de får nedsatt bevegelighet eller lammelser. I tillegg kan pusten som styrer stemmen ha nedsatt funksjon. Hvordan de lammede stemmebåndene står i forhold til hverandre har betydning for stemmefunksjonen. En større avstand gir lekkasjepreget kvalitet eller den uteblir helt. Andre symptomer kan være heshet og presset stemme.
  • Spastisk dysfoni vil si ufrivillige kramper i stemmebåndene, hvor de vanligste symptomene er presset stemme og hyppige stemmestopp. Ufrivillige skjelvinger (tremor) i stemmen kan opptre samtidig eller isolert.
  • En ØNH-lege vil kunne undersøke stemmebåndenes fungering med spesialkamera. Dette er anbefalt før oppstart hos oss.
  • Logopeden gir opplæring i å bruke stemmen best mulig samt kompensatoriske strategier. En kan imidlertid ikke forvente at behandlingen gjenoppretter en nevrologisk skade som recurrensparese.