Stemmevansker

..............................................................................

Funksjonelle stemmevansker

Skyldes overbelastning eller feil bruk av muskulaturen vi bruker ved stemmeproduksjon. Emosjonelle forhold kan spille inn. Stemmens kvalitet er endret og ofte avdekkes muskelspenninger. Muskelspenninger  Rent fysisk  

Funksjonelle stemmevanskar skuldast overbelastning eller feil bruk av muskulatur i pust og strupe. Dei fysiske forholda i strupen er normale.

Stemmen kan bære preg av feilbruk. Overflødig bruk av muskulær kraft kan for noen medføre stemmetretthet eller tensjonsdysfoni. Hos noen kan det også ha utviklet seg knuter på stemmebåndene etter langvarig feilbruk av stemmen. 

Vansker med stemme grunnet sykdom eller skade. Eksempler på dette kan være lammelse av stemmebånd eller vansker med stemmebruk etter kirurgi, eksempelvis etter polypper, cyster eller ødem. Vi hjelper også med stemmetrening i forbindelse med ulike nevrologisk degenererende sykdommer, for eksempel Parkinson. 

Organiske / nevrologiske stemmevansker

  • Facebook Social Icon