• Facebook Social Icon
logo (1).png

Stamming og løpsk tale

Stamming

Stamming er en nevrologisk vanske som oftest starter når barn er mellom 2 og 5 år. Om lag 1% av en befolkning stammer. De er ofte nevrologisk predisponert for å begynne å stamme, men det kan være ytre påvirkning som utløser selve stammingen. 

Stamming er en vanske som kan forandre seg mye. Man kan utvikle fysiske medbevegelser som en reaksjon på stammingen og noen skjuler den. Dette er veldig slitsomt for det gjelder - å alltid være på alerten. 

 

Løpsk tale

Center Logopedi samarbeider med logopeder som spesialiserer seg stamming og løpsk tale

Løpsk tale er på sin side også en nevrologisk vanske som over 1% av en befolkning lever med. Vansken er noe mindre kjent enn stamming og de med løpsk tale blir ofte misforstått. De er ofte ikke klar over når kommunikasjonsbrudd skjer. De har vansker med en rask talehastighet som gjerne kommer støtvis, ledsaget av utelatelser av ord, komprimering av ord, revisjoner, fyllyder og annen kommunikasjonsmessig "støy".