Videokonsultasjoner med refusjonstakster

Center Logopedi og Senter for stamming og løpsk tale tilbyr telehelse til alle våre eksisterende og nye klienter.

 

Våre tjenester er nå tilgjengelig i hele landet. Alt du trenger er en data med webkamera. Vi anbefaler også hodetelefoner / øretelefoner for best mulig kvalitet.

 

Hva er telehelse?

Telehelse er en alternativ samhandlingsplattform mellom behandler (logoped) og klient der behandlingen foregår ved hjelp av videoverføringstjenester. Det har inntil nylig vært et krav om at behandling må skje ved fysisk tilstedeværelse for at klienten skulle få dekt utgiftene av Helfo. Nå har Hdir og Helfo åpnet opp for at vi kan bruke ulike digitale plattformer, eller digitale rom, for å gjennomføre logopedbehandling.

 
Hvordan fungerer behandlingen med telehelse?

Telehelse setter noen rammer for hvordan man kan utføre behandling, men det gir oss rom for nye måter å utføre det på. Mye av det som har foregått inne på kontoret hos behandler kan enkelt overføres digitalt. Flere og flere studier har vist at behandling over telehelse er et fullverdig alternativ til tradisjonell logopedbehandling.

 

Behandlingen skjer ved bruk av Confrere, en videooverføringstjeneste. Du vil motta en link per e-post (sjekk søppelboks) som du skal følge. Confrere vil guide deg gjennom flere steg som sikrer at kamera er på, at høyttaler fungerer og at mikrofonen fanger opp lyd. Det er viktig at du er i et rom uten mye bakgrunnsstøy for at det ikke skal forstyrre.

 

Våre logopeder har gjennomført flere kurs i telehelse og logopedbehandling for å sikre deg et like godt tilbud som før og jobber kontinuerlig med å forbedre egne tjenester.

 

Telehelse og personvern

Center Logopedi følger føringene til Hdir om sikkerhet og personvern. Vi benytter oss av systemet Confrere, som er en sikker tilbyder av telehelse som ivaretar personvern etter «Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren» (link til https://ehelse.no/normen). Confrere er anbefalt og godkjent av Hdir. Vi som behandlere er pliktig å sørge for å følge de nyeste føringene og ikke benytte oss av programvare eller tjenester som ikke følger disse normene.

  • Facebook Social Icon