Afasi – språkvansker etter hjerneskade

Afasi er en språkforstyrrelse som oppstår som følge av en ervervet hjerneskade, vanligvis i venstre hjernehalvdel. Afasi er ikke medfødt og kan føre til problemer med å snakke, forstå tale, lese og skrive. Hjerneskaden kan også føre til andre symptomer.

Tilpasset behandling

Logopeder tilbyr tilpasset behandling basert på personens språk- og talevansker, behov og ønsker. Behandlingen gis både individuelt og i grupper, og video-/telehelsebehandling er mer vanlig enn før og tilbys av noen afasiklinikker. Logopeder kan også tilby mer intensiv trening i perioder, og forskning tyder på at dette gir bedre forutsetninger for fremgang.

Behandling med videooverføring/telehelse

I tillegg til individuell og gruppebasert behandling på kontoret, tilbyr vi også behandling med videooverføring. Dette har vist seg å hjelpe mange. Kontakt oss for å avklare om dette kan være noe for deg/personen med afasi.

Et helhetlig behandlingsprogram

Behandlingen kan kombinere ulike tilnærminger for å oppnå best mulig resultat. Dette innebærer behandling direkte mot vanskene, samt en helhetlig tilnærming som tilrettelegger for best mulig funksjonell kommunikasjon. Dette inkluderer tilpasninger av hjelpemidler og opplærende tiltak for pårørende og andre.

Last ned PDF: Behandlingsopplegg

Resultater av behandlingen

Resultatene av behandlingen kan variere, men mange personer med afasi opplever forbedringer i kommunikasjonsferdigheter og livskvalitet. Ofte opplever man størst bedring i ukene og månedene etter hjerneskaden, men forbedringer kan skje gjennom hele livet.

Familiens rolle og involvering

Familien kan spille en viktig rolle i å støtte personen i behandlingen og rehabiliteringen. Personen med afasi og nære pårørende/omsorgspersoner bør være involvert i beslutninger som angår behandlingen. Les mer om pårørendes situasjon på afasiklinikkene.no

Les mer på våre ressurssider