Se teaterstykket om stamming «Unspoken» på Youtube

Teaterstykket "Unspoken" handler om hvordan det kan være å leve med stamming. Stykket bruker sterke effekter for å synliggjøre for oss den personlige erfaringen til en som stammer. Hovedpersonen Alex, har skjult stammingen sin hele livet. I forestillingen følger vi...

Uttaletrening for voksne

Mange voksne ønsker uttaletrening Voksne kan ønske å jobbe med korrekt artikulasjon. Det er da ofte snakk om rulle-R eller S. Det kan være at rulle-R aldri ble mestret som barn og at det oppstår et behov for å mestre aktuelle språklyder som voksne. Noen kan ha et...

Samtalegrupper for kvinner som stammer

Endelig er vi i gang igjen med våre samtalegrupper for personer som stammer. Først ut er samtalegruppe for kvinner som stammer. Hva skjer på gruppene? Gruppene er ledet av våre logopeder og er åpen for alle som måtte ønske å delta, forutsatt at man er kvinne og...

Valg av intervensjoner for fonologiske vansker

Ved å jobbe med fonologi hjelper man de som strever i utviklingen av språkets struktur. Dersom det blir avgjort at barnet har behov for direkte behandling av sin fonologiske uttalevanske må man finne den intervensjonen som passer best med utgangspunkt i barnets alder, vanske og språklig nivå