sprakklinikkene hvit logo

Språkklinikkene

Her treffer du logopeder med kunnskap om språkvansker. Barn som strever med språk kan ha behov for trening og tilrettelegging. Språkklinikkene tilbyr oppfølging i kontorene og ved videokonsultasjoner.

center logopedi ikon

Velkommen til Språkklinikkene

Språkklinikkene er en del av Center Logopedi AS. Vår logoped er utdannet spesialpedagog og logoped fra Universitetet i Oslo. Språkklinikkene er opptatt av tidlig og tilpasset behandling.

Yorn Lavy Long Prum

Lavys første møte med logopedien var i arbeid med barn og unge med spesielle behov, og det har da vært en hjertesak videre å finne muligheter for språk og kommunikasjon gjennom ASK (alternativ- og supplerende kommunikasjon) med individer som ikke har samme forutsetninger som andre, men har et potensial til å leve et godt liv på deres egne premisser. Arbeidserfaringen til Lavy strekker seg til pedagogisk- psykologisk tjeneste med ansvar for de forsterkede avdelingene, spesialskole med elever med multifunksjonshemmelser og nevrologisk betingede vansker, og barn og familier i habiliteringenstjenesten. Ordet sammensatt beskriver mangfoldet som Lavy arbeider med, og det er viktig for hen å hjelpe til med å finne muligheter og løsninger, utenfor boksen, i en hverdag som ikke alltid er slik som forventet.

Språkutvikling

Alternativ og Supplerende kommunikasjon (ASK)

Oralmotoriske vansker

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Spisevansker hos barn

Dysleksi

Blogg

Besøk gjerne vår blogg

Kursportal

Se vår kursportal for informasjon om tilgjengelige og planlagte kurs. Ta kontakt med ønske om spesifikke kurs post@centerlogopedi.no

Bestilling av time

Ta kontakt for å høre om du kan få dekt logopedbehandling gjennom Helfo og for å bli henvist til riktig logoped for deg. Vi kan veilede deg til riktig instans for å få svar på hva du har rett til av logopedbehandling. Det er også mulig å dekke logopedbehandling selv. Er du ny klient bes du sende en epost til 
post@centerlogopedi.no Er du eksisterende klient bes du benytte online timebestilling.
Postadresse: Torvet 6, 2000 Lillestrøm

Priser

Førstegangskonsultasjon 60 min: 1188
Behandling 60 min: 1139
Behandling 45 min: 854
Dysleksiutredning med rapport og tilbakemelding6500

Generelle dokumenter og bekreftelser: 25% av timespris beregnet fra 60 minutter. Lengre rapporter utarbeides på timespris

Refusjonsordninger

Dersom din kommune eller bydel ikke anser logopedbehandling som en del av sitt ansvar i forbindelse med en spesifikk vanske, kan du kvalifisere til full stønad gjennom HELFO.

Kontakt oss for veiledning. Behandling hos oss kan også dekkes av kommunen eller deg selv.

Avbestillingsvilkår

Det er 48 timers avbestillingsfrist. Avbestillinger etter dette anses som sen avbestilling og faktureres med halv timespris beregnet ut fra en 60minutters time. Dette gjelder også ved sykdom og uforutsette hendelser. Avbestilling kan gjøres gjennom «min side» i timebestillingen eller på epost til din logoped. Ved uteblivelse til time faktureres hele timesprisen. Helfo dekker ikke timer der klienten ikke har møtt opp. Vi har avtale med Svea inkasso i tilfeller der betaling uteblir.