Oralmotoriske vansker

Oralmotorikk viser til muskler som trengs for å opprettholde tale, spising, drikking, munnhygiene, kontrollering av spytt og mimikk.

Oralmotoriske vansker

Oralmotorikk viser til muskler som trengs for å opprettholde tale, spising, drikking, munnhygiene, kontrollering av spytt og mimikk. Dette er et sammensatt system.

Oralmotoriske vansker kan påvirke tale, spising, drikking, munnhygiene, kontrollering av spytt og mimikk. Sammensatt muskulatur beherskes ved utførelse av disse funksjonene.

Oralmotorisk kartlegging og trening kan være nødvendig dersom muskulaturen ikke fungerer slik at nødvendige funksjoner opprettholdes. Medfødte syndromer eller andre sykdommer kan føre til en forsinkelse av oralmotoriske ferdigheter. Etter en grundig kartlegging vil det utarbeides et treningsprogram. Foreldre og andre nærpersoner kan følge opp dette i samarbeid med logopeden.