Kurs

Her finner du oversikt over kommende kurs

Vinter-intensiv på Stammeklinikkene

I starten av 2022 arrangerer vi igjen en av våre to årlige intensivbehandlinger. Vi tilbyr intensivbehandling i CSP, Fluency PLUS, Camperdown, MPI2 eller stammemodifikasjon. Ta kontakt om du er interessert i å delta. Du kan også lese mer om de ulike behandlingene på siden til Stammeklinikkene. Dato kommer. Meld din interesse.

Frivillig stamming – kliniske perspektiver og aktiviteter – Online workshop

Dato: Fredag 22. oktober
Varighet: 09:00-16:00 (lunsj 12-13)
Sted: Online! Link sendes før kursstart
Pris: 1000 kroner.

Påmelding

Send epost til stammeklinikkene@centerlogopedi.no for påmelding. Inkluder:

 • Fakturamottaker
 • Adresse
 • Navn på deltager/deltagere
 • Epost-adresse til deltagere (om flere)

Begrenset plasser. Avmelding med full refusjon senest en uke før kursstart.

Om kurset

Frivillig stamming er et nyttig verktøy å beherske som logoped i møte med de barna, ungdommene og voksne man jobber sammen med. Frivillig stamming, pseudo-stamming og lett stamming er alle ulike ord som kan bety det samme, men også være veldig forskjellig. Selv måten vi presenterer det på har en innvirkning på hvor nyttig det oppleves.

Dette kurset vil ta for seg ulike perspektiver og utgangspunkt for frivillig stamming. Gjennom interaktive smågrupper vil deltagerne få øve på og få tilbakemelding på stammingen sin. Vi vil ta for oss frivillig stamming som teknikk, et ledd i desensitivisering, i form av eksponeringsstrategier og mindfullness.

Etter endt kurs vil deltageren kunne

 1. Skille mellom ulike typer frivillig stamming, dets bruksområde, hensikt og utførelse
 2. Forklare hensikten med ulike typer frivillig stamming til ulike klientgrupper
 3. Sette opp aktiviteter og mål med frivillig stamming til ulike klientgrupper
Om kursholderne

Tommy Olsen og Jon-Øivind Finbråten jobber i dag under Stammeklinikkene ved Center Logopedi AS. Begge er sertifisert som European Fluency Specialists. Som personer som stammer har de inngående kjennskap til hvordan stamming og teknikker oppleves.

Stammemodifikasjon og taleflytteknikker – Online Workshop

Dato: 20-21. januar
Varighet: 09:00-16:00 (lunsj 12-13).
Sted: Online! Link sendes før kursstart
Pris: 2000 kroner.

Påmelding

Send epost til stammeklinikkene@centerlogopedi.no for påmelding. Inkluder:

 • Fakturamottaker
 • Adresse
 • Navn på deltager/deltagere
 • Epost-adresse til deltagere (om flere)

Begrenset plasser. Avmelding med full refusjon senest en uke før kursstart.

Om kurset

Det er veldig mange ulike teknikker som kan hjelpe personer som stammer innenfor tradisjonen av stammemodifiserende og flytskapende behandlinger. Det å kunne utforske teknikker med klientene og modellere hvordan man kan bruke det er viktige egenskaper for en logoped for å kunne tilpasse behovet for teknikker til den enkelte innenfor et holistisk/integrert syn. Mange teknikker kan også minne om hverandre, men kan likevel ha ulike «utgangspunkt», underliggende filosofi og ulik terminologi.

Dette kurset vil ta for seg ulike teknikker fra de ulike retningene og på hvilken måte man kan utforske/lære dem bort. Gjennom interaktive smågrupper vil deltagerne få øvd på hverandre med veiledning fra kursinstruktørene.

Etter endt kurs vil deltageren kunne:

 1. Skille mellom ulike teknikker og bruksområde
 2. Veilede og modellere bruken av ulike teknikker
 3. Sette opp mål med personen som stammer
Om kursholderne

Tommy Olsen og Jon-Øivind Finbråten jobber i dag under Stammeklinikkene ved Center Logopedi AS. De har gjennomført spesialistutdanningen European Clinical Specialisation in Fluency Disorders (ECSF) og er sertifisert som European Fluency Specialists (EFS). Som personer som stammer har de inngående kjennskap til hvordan stamming og teknikker oppleves.

Les mer om EFS her: https://www.europeanfluencyspecialists.eu/find-a-specialist/?country=NO

Mini-KIDS – våren 2022

Dato: 6-8. april
Varighet: 09:00-16:00.
Sted: Kunnskapssenteret, Sandvika, Bærum
Pris: Early bird og studentpris (heltidsstudenter) 4 500kr frem til 1 januar. Deretter 5 300. 

Påmelding

Send epost til stammeklinikkene@centerlogopedi.no for påmelding. Inkluder:

 • Fakturamottaker
 • Adresse
 • Navn på deltager/deltagere
 • Epost-adresse til deltagere (om flere)

Begrenset plasser. Avmelding med full refusjon senest 01.02.2022, 50% refusjon frem til 01.03.2022, deretter ingen refusjon. 

Om kurset

Endelig er stammebehandlingsprogrammet «Mini-KIDS» tilbake i Norge. Mini-KIDS er et behandlingsprogram for barn i barnehagealder som stammer. Behandlingen bygger direkte på prinsipper fra stammemodifikasjon og vil gi logopeder en direkte måte å jobbe med stamming på. 

Kurset arrangeres av Stammeklinikkene og holdes av European Fluency Specialist Veerle Waelkens. 

Kurset arrangeres fysisk ved Kunnskapssenteret i Sandvika. Det er 1 minutts gange fra togstasjonen. Lunsj bekostes selv og det er flere lunsjsteder i nærheten.