Kurs

Her finner du oversikt over kommende kurs

Intensivbehandling hos Stammeklinikkene

Vi arrangerer intensivbehandlinger, normalt sett ved inngangen til sommerferien og før jul.  Kontakt oss dersom du er interessert i mer informasjon om dette.

3 dagers kurs om løpsk tale.

Current views on the nature of cluttering, diagnosis and assessment, therapy and self management

Dato: Mandag 26 september – onsdag 28 september 2022
Varighet: Registrering fra 08:30. Kurs 09:00-17:00
Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika
Pris: kr. 4900  

Foreleser: Yvonne Van Zaalen

Språk: Engelsk. Alle deltakere må disponere egen bærbar laptop.

Påmelding

Meld deg på med epost til: stammeklinikkene@centerlogopedi.no. Inkluder opplysning om hvem som skal motta faktura og eventuelle spesifikasjoner på dette.

Avbestillingsvilkår: Ingen refusjon 

 

Program

Dag 1

Definitions, nature and underlying mechanisms

Identification of cluttering in different populations and ages

Dag 2

Assessment of rate , intelligibility and disfluency in different speech conditions and on different levels of language complexity. Identification of cluttering in different populations and ages

Analysis of assessment data using PRAAT- speech analysis software; speech profile

Dag 3

Treatment planning and introduction to therapy plan for phonological and syntactical cluttering. Consultance hour.

AudioVisual Feedback training, syllable tapping and the value of Mindfulness for cluttering.

2 dagers Workshop i «POPT» og «Minimale Par som intervensjon»

Dato: 30-31 januar 2023
Varighet: 09:00-16:00. Registrering åpner 08:30 begge dager.
Sted: Lillestrøm
Pris: 4 300

Forelesere: Maria Kolind Knudsen og Camilla H. Nellemann

Språk: Dansk

Påmelding

Påmelding: Uttaleklinikkene@centerlogopedi.no for påmelding. Inkluder:

  • Fakturamottaker:
  • Adresse:
  • Navn på deltager/deltagere:

Avbestilling med full refusjon må gjøres innen 31.10.2022. 50% refusjon frem til 01.12.2022. Deretter ingen refusjon.

 

Minimale par som intervensjon benytter minimale par (ord som forandrer mening ved at ett fonem er annerledes) i kommunikasjonsbaserte aktiviteter, og har fokus på kontrastene i ordparet. Intervensjonen passer for barn med en mild til moderat fonologisk vanske. Intervensjonen bygger på gjenkjennelse, identifisering og produksjon av ord, og kan både bli utført individuelt eller i små grupper.

POPT (en psykolingvistisk intervensjonsmetode til barn med språklydsvansker) stiller mindre krav til språklige komponenter enn metafon, og behandler mer spesifikt fonologiske elemnter. Målet er å lære barnet til å bruke korrekt mållyd på ordnivå. Dette gjøres gjennom auditiv identifisering av mållydene med deretter motorisk produksjon. De innlærte lydene læres deretter i ord og fraser.

 

Program:

Dag 1

– Hovedpunkter fra teorien bak POPT

– Presentasjon av Fronting/Backing

– Workshop i Fronting/Backing

– Presentasjon av Stopping

– Workshop i Stopping

– Presentasjon av materialer til foreldresamarbeid

 

Dag 2

– Hovedpunkter fra forskning bak Minimale Par som metode.

– Presentasjon av Minimale Par Kassen

– Workshop i to metoder “Meningsfull intervensjon” og “Persepsjon/Produksjon”

 

MODAK-kurs (afasiundervisning)

Dato: UTSATT
Varighet: 09:00-16:00. Registrering åpner 08:30 alle tre dagene
Sted: zoom
Pris: kommer

Foreleser: Karina Lønborg, logopedisk konsulent ved Videnscenter for
Specialpædagogik i Danmark

Språk: Dansk

Påmelding

Påmelding: post@centerlogopedi.no for påmelding. Inkluder:

  • Fakturamottaker:
  • Adresse:
  • Navn på deltager/deltagere:

Avbestilling med full refusjon må gjøres innen 01.05.2022. 50% refusjon frem til 01.07.2022.

 

Har du brukt for et effektivt verktøy og en strukturert fremgangsmåte i din
afasiundervisning? MODAK (MODalitets-AKtivering) er en tysk undervisningsmetode
basert på intensiv trening av alle språklige modaliteter (forstå, snakke, lese og skrive).
Center Logopedi har nå gleden av å tilby kurs med Karina Lønborg.

Kurset inkluderer oppfriskningskurs i 2023. Materiell og fagbok følger med. Se
fullstendig program og oppdatert informasjon på Centerlogopedi.no/kurs

Program kommer.