Center Logopedi

Vi tilbyr undervisning og behandling på alle logopediske områder

center logopedi ikon

Velkommen til Center Logopedi

Center Logopedi består av spesialiserte underklinikker der du møter logopeder som fordyper seg i akkurat det du trenger hjelp med. Våre klinikker ligger i Lillestrøm, Oslo og Asker. Vi dekker derfor store deler av Viken og Oslo. Vi tilbyr også all behandling over video.

Afasi­klinikkene

Behandling for språk- og talevansker etter sykdom og skade er et av våre kjerneområder.

Stamme­klinikkene

Vi hjelper personer i alle aldre som søker hjelp grunnet stamming eller løpsk tale.

Uttale­klinikkene

Vi har logopeder som kan hjelpe barn og voksne med språk- og uttalevansker.

Stemme­klinikkene

Stemmevansker kan skyldes sykdom eller skade i nervesystemet eller stemmeapparatet.

Selektiv mutisme

Her finner du en logoped som har fordypet seg innen området selektiv mutisme.

Språkklinikkene

Her finner du en logoped som har fordypet seg innen området språkutvikling

Bestilling av time

Ta kontakt for å høre om du kan få dekt logopedbehandling gjennom Helfo og for å bli henvist til riktig logoped for deg. Vi kan veilede deg til riktig instans for å få svar på hva du har rett til av logopedbehandling. Det er også mulig å dekke logopedbehandling selv. Er du ny klient bes du sende en epost til post@centerlogopedi.no. Er du eksisterende klient bes du benytte online timebestilling.

Vi gir deg riktig behandler

Hos oss møter du logopeder med spesialkompetanse eller begrensede arbeidsfelt. For første konsultasjon kan du kontakte oss via vårt sentralbord eller sende en henvendelse.

Tommy Olsen

Tommy Olsen

European Fluency Specialist, Logoped MNLL

Ole Bjørn Jensen

Ole Bjørn Jensen

Logoped MNLL

Jon-Øivind Finbråten

Jon-Øivind Finbråten

European Fluency Specialist, Logoped MNLL

Frida Theisens

Frida Theisens

Logoped MNLL

Linda Steinsland

Linda Steinsland

Logoped MNLL

Yorn Lavy Long Prum

Yorn Lavy Long Prum

Logoped MNLL

Tom Richard Nyseter

Tom Richard Nyseter

Logoped MNLL

Blogg

Besøk gjerne vår blogg

Priser

Førstegangskonsultasjon 60 min: 1188
Behandling 60 min: 1139
Behandling 45 min: 854
Dysleksiutredning med rapport og tilbakemelding6500

Generelle dokumenter og bekreftelser: 25% av timespris beregnet fra 60 minutter. Lengre rapporter utarbeides på timespris

Refusjonsordninger

Dersom din kommune eller bydel ikke anser logopedbehandling som en del av sitt ansvar i forbindelse med en spesifikk vanske, kan du kvalifisere til full stønad gjennom HELFO.

Kontakt oss for veiledning. Behandling hos oss kan også dekkes av kommunen eller deg selv.

Avbestillingsvilkår

Det er 48 timers avbestillingsfrist. Avbestillinger etter dette anses som sen avbestilling og faktureres med halv timespris beregnet ut fra en 60minutters time. Dette gjelder også ved sykdom og uforutsette hendelser. Avbestilling kan gjøres gjennom «min side» i timebestillingen eller på epost til din logoped. Ved uteblivelse til time faktureres hele timesprisen. Helfo dekker ikke timer der klienten ikke har møtt opp. 

center logopedi ikon

Knytte din virksomhet til Center Logopedi?

Det stilles høyere krav til profesjonalitet hos norske logopeder og det blir i fremtiden vanskeligere å drive som allmenlogoped og helt på egenhånd. Dette er en positiv utvikling! Vi mener barn, unge og voksne bør få behandling av logopeder som jobber på et spesialisert og avgrenset fagområde, denne visjonen ligger til grunn for Center Logopedi AS. Et slikt mål kan imidlertid koste dyrt for enkeltlogopeder som er avhengig av å jobbe bredt av økonomiske grunner. Center Logopedi har utviklet en modell som legger opp til at du som behandler kan jobbe mer spesialisert, ved å dele kostnader med andre logopeder under vår paraply av klinikker over hele Norge. I tillegg til det økonomiske aspektet vil du få et faglig fellesskap og samtidig stå sterkere under endringer av lovverk, offentlige logopedtilbud og samarbeid mellom det kommunale og private.

Hvis du deler vår visjon og ønsker mer informasjon om hva vi kan tilby og gjeldende betingelser, kan skriftlig henvendelse sendes post@centerlogopedi.no.