• Facebook Social Icon
logo (1).png

Arbeidsområder

Språklig rehabilitering (afasi)

Stemmevansker

Stamming og løpsk tale

Språk og uttale

Lese- og skrivevansker

Hvor?

Vi dekker et område fra Asker og Bærum i vest til Jessheim og Eidsvoll i øst. 

Vi har hovedkontor i Lillestrøm. Se nederst for andre kontorer.

Transport med pasientreiser til Lillestrøm kan rekvireres ved behov. 

Hjemmebehandling: 

Ved ledig kapasitet kan innledende behandling gis hjemme / sykehjem. Ta kontakt for avtale. 

Andre kontorer

For stamming og løpsk tale har vi også andre avdelinger

Samarbeid

Vi har HELFO-avtale

Ved rett til stønad fra HELFO kan hele behandlingen dekkes.

Transport til/fra behandling med pasientreiser kan rekvireres 

Vi er medlemmer av Norsk Logopedlag

Henvisninger

​For pasienter & pårørende

HELFO krever henvisning fra lege. Ta kontakt så hjelper vi dere i prosessen.

For de som får støtte fra kommunen eller betaler selv, trengs ikke henvisning. 

Les om lovverk og rettigheter

For helsepersonell

Henvisning må inneholde diagnosekode og beskrivelse av behovet for behandling hos logoped.

Sendes til oss:

Henvisninger og annen dokumentasjon fra lege kan sendes:

 

Center Logopedi

Bjørnsonsgate 32, 2003 Lillestrøm. Merk konvolutten med Ole Bjørn Jensen eller Tommy Olsen