Vi tilbyr undervisning og behandling på alle logopediske områder i Viken.

Ny klient? Send epost til post@centerlogopedi.no eller ring sentralbord for å høre om vi har kapasitet til oppfølging.

INFORMASJON TIL LEGER HER

Vår klinikk i Lillestrøm ligger lett tilgjengelig for innbyggere i Rælingen og øvrige kommuner i nedre og øvre Romerike.

Bjørnsonsgate 32, 2003 Lillestrøm

Du treffer oss hos Asker helsesenter. Dette er nærmeste klnikk for personer fra Asker og Bærum, Lier og Drammen

Øvre måsan 10D

center logopedi ONLINE 2020.png

Behandling på nett

Asker

Kontakt oss for oppfølging

Oslo

Lillestrøm

Center Logopedi har lokaler i Lillestrøm, Asker og Oslo. Hovedkontoret i Lillestrøm dekker Rælingen, Lørenskog, Nannestad, Eidsvoll, Nes, Gjerdrum og Ullensaker. Vi tilbyr også behandling med videooverføring, tjenesten er enkel i bruk og oppfyller kriterier for sikkerhet og personvern. Les mer om tjenesten her

Kort ventetid

Raskt inntak. 

Kognitive tilnærminger

Våre logopeder er trent i kognitiv terapi, aksept og forpliktelsesterapi og Solution Focused Therapy

Senter for stamming og løpsk tale

Her finner du logopeder spesialisert på behandling av stamming og løpsk tale.

Videokonsultasjon

Behandling kan gis over videokonsultasjoner.

Språklydpakka online

Trenger banet ditt hjelp med uttale? Vi tilbyr uttaleundervisning båe i klinikk og på video.

Logopeder med avgrensede felt

Vi tror at behandlng blir best når logopeden din jobber med et utvalg spesifikke vansker.

 

Tommy Olsen

Logoped, Lillestrøm, Oslo, Asker

Logoped MNLL, ECSF graduate, European Fluency Specialist, videreutdanning kognitiv terapi

Jon-Øivind Finbraaten

 

Logoped, Lillestrøm

Logoped MNLL, ECSF student

Ole Bjørn Jensen

Logoped, Lillestrøm

Logoped MNLL

Vi gir deg riktig behandler

Hos oss møter du logopeder med spesialkompetanse eller begrensede arbeidsfelt. For første konsultasjon kan du kontakte oss via vårt sentralbord eller sende en henvendelse. 

 

Ved stamming og løpsk tale kan du lese mer og bestille time på stammesenter.no

Vi har mønsteravtale med Helfo. Det betyr at du kan få behandling dekket dersom du oppfyller visse vilkår. Helfo kan yte stønad til behandling i tilfeller der kommunen ikke gjør dette etter opplæringsloven. Du vil i så fall trenge en legehenvisning fra legen din.

Dersom du er over 18 år kan behandling starte øyeblikkelig såfremt vi vurderer det slik at du faktisk ikke har et tilbud om logoped i kommunen. Er du under 18 år sender vi legehenvisningen inn til Helfo for godkjenning. Helfo forutsetter at vi gjør en vurdering av om du har et kommunalt tilbud eller ikke, eller om du kan få det. 

60 minutters time

Kr. 1 046

Gjelder også ved videokonsultasjon

45 minutters time

Kr. 787

Gjelder også ved videokonsultasjon

Undersøkelse

Kr. 1 507

Gjelder også ved videokonsultasjon

Gebyrer

Manglende oppmøte til timen faktureres i sin helhet. Sen avbestilling, f.eks ved sykdom har egne gebyrer

 
EFSlogo.png

Senter for stamming og løpsk tale er en klinikk med spesialkompetanse på behandling av stamming og løpsk tale. 

SenterForStammingOgL├©pskTale-01.png

Afasi er språkvansker som skyldes en ikke-medfødt sykdom eller skade i hjernen, det vil si en normalspråklig utvikling fram til skadetidspunktet.

 

Personer med afasi har vansker med å forstå tale, snakke, lese og eller skrive – det er vanlig med en kombinasjon av disse.

Uttalevansker er vansker med å produsere bestemte språklyder eller å bruke de riktig. Dersom vansken er at man fysisk ikke klarer en språklyd kaller vi det for en artikulasjonsvanske. Dersom vansken omhandler at man bruker lydene feil handler det ofte om fonologiske vansker.

Språkvansker på sin side er vansker med språkets oppbygnng.

Les mer om uttalevansker

Vi utreder lese- og skrivevansker hos både voksne og barn. Vi attesterer diagnosen dysleksi 

Les mer

Stemmevansker kan skyldes feilbruk av stemmen eller sykdom eller skade i strupe. Uansett vil symptomene kunne være smerte ved bruk av stemmen eller redusert stemmekvalitet. Stemmevansker kan klart virke inn på livskvalitet. 

Stemmevansker er også en vanlig følge av parkinsons sykdom. Hos oss finner du kompetanse på LSVT, en anerkjent logopedisk oppfølging av denne pasientgruppen. 

Les mer om stemmevansker

 
  • Facebook Social Icon