selektiv mutisme hvit logo

Selektiv Mutisme-klinikkene

Her finner du en logoped som har fordypet seg innen området selektiv mutisme. Hun har flere kurs innen området selektiv mutisme, og har også kontakter og samarbeid med andre som jobber med behandling av selektiv mutisme – både nasjonalt og internasjonalt. Hos Selektiv Mutisme-klinikkene tilbys forskningsbasert behandling av selektiv mutisme – både på klinikken og i form av rådgiving og veiledning av skole, barnehage, foreldre og andre nærpersoner. Vi tilbyr også behandling online.

center logopedi ikon

Velkommen til Selektiv Mutisme-klinikkene

Selektiv Mutisme-klinikkene er en del av Center Logopedi AS. Vår logoped er utdannet spesialpedagog og logoped fra Universitetet i Oslo. Selektiv Mutisme-klinikkene har lokaler i Lillestrøm, men tilbyr også behandling ved videokonsultasjoner.

Linda Steinsland

Vår logoped har gjennom erfaring og kurs fordypet seg i selektiv mutisme. Hun har mastergrad innen logopedi med spesialpedagogikk som grunnutdanning og har jobbet som privatpraktiserende logoped siden 2010. Hun har også erfaring fra Pedagogisk-Psykologisk tjeneste og som logoped på Oslo Universitetssykehus, vært studentveileder for logopedstudenter fra Universitetet i Oslo og i flere år hatt oppdrag for Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (FOKUS) der hun har utredet unge i førstegangstjenesten ulike språk- og kommunikasjonsvansker, samt dysleksi.

Hva er selektiv mutisme?

Råd for de som møter barn med selektiv mutisme

Råd for lærere og barnehageansatte.

Kartlegging

Behandling av barn og unge med selektiv mutisme

Behandling hos oss

Blogg

Besøk gjerne vår blogg

Kursportal

Selektiv Mutisme-klinikkene skreddersyr kurs etter bestilling og arrangerer kurs med eksterne kursholdere. Gå gjerne til vår kursportal for informasjon om tilgjengelige og planlagte kurs. Ta kontakt ved ønske om kurs.

Bestilling av time

Ta kontakt for å høre om du kan få dekt logopedbehandling gjennom Helfo og for å bli henvist til riktig logoped for deg. Vi kan veilede deg til riktig instans for å få svar på hva du har rett til av logopedbehandling. Det er også mulig å dekke logopedbehandling selv. Er du ny klient bes du sende en epost til post@centerlogopedi.no eller 
steinsland@centerlogopedi.no. Er du eksisterende klient bes du benytte online timebestilling.

Postadresse: Torvet 6, 2000 Lillestrøm

Priser

Førstegangskonsultasjon 60 min: 1188
Behandling 60 min: 1139
Behandling 45 min: 854

Generelle dokumenter og bekreftelser: 25% av timespris beregnet fra 60 minutter. Lengre rapporter utarbeides på timespris

Refusjonsordninger

Dersom din kommune eller bydel ikke anser logopedbehandling som en del av sitt ansvar i forbindelse med en spesifikk vanske, kan du kvalifisere til full stønad gjennom HELFO.

Kontakt oss for veiledning. Behandling hos oss kan også dekkes av kommunen eller deg selv.

Avbestillingsvilkår

Det er 48 timers avbestillingsfrist. Avbestillinger etter dette anses som sen avbestilling og faktureres med halv timespris beregnet ut fra en 60minutters time. Dette gjelder også ved sykdom og uforutsette hendelser. Avbestilling kan gjøres gjennom «min side» i timebestillingen eller på epost til din logoped. Ved uteblivelse til time faktureres hele timesprisen. Helfo dekker ikke timer der klienten ikke har møtt opp. Vi har avtale med Svea inkasso i tilfeller der betaling uteblir.