stemmeklinikkene hvit logo

Stemmeklinikkene

Her treffer du logopeder med høy kompetanse på ulike former for stemmevansker.
Stemmeklinikkene tilbyr oppfølging i våre kontorer og ved videokonsultasjoner.

center logopedi ikon

Velkommen til Stemmeklinikkene

Stemmeklinikkene er en del av Center Logopedi AS

Ole Bjørn Jensen

Ole Bjørn Jensen har en mastergrad innen logopedi med spesialpedagogikk som grunnutdanning. Han har jobbet som privatpraktiserende logoped siden 2016 og før dette ved sykehus i innlandet. Ole Bjørn har en spesiell interesse for og har fordypet seg i afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker. Han har også mange års erfaring som miljøterapeut for mennesker med medfødte språk- og talevansker. Han er engasjert i hvert enkelt klientforløp, og jobber aktivt for å forbedre menneskers livskvalitet. Ole Bjørn har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi.

Tom Richard Nyseter

Tom Richard Nyseter har mastergrad innen logopedi med spesialpedagogikk som grunnutdanning. Han har jobbet som privatpraktiserende logoped siden høsten 2022 og fordyper seg i ervervede kommunikasjonsvansker, med hovedfokus på afasi. I Afasiklinikkene jobbes det for at alle skal kunne ha de rette verktøyene for å klare å kommunisere sine tanker, meninger og følelser på best mulig måte. I tillegg til å være en del av Center Logopedi jobber Tom Richard som logoped i Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste, og har tidligere erfaring som Barnehagelærer.

Om stemmen vår

Nevrologiske stemmevansker

Telehelse

Organiske stemmevansker

Funksjonelle stemmevanske

Parkinson sykdom

Blogg

Besøk gjerne vår blogg

Kursportal

Se vår kursportal for informasjon om tilgjengelige og planlagte kurs. Ta kontakt med ønske om spesifikke kurs post@centerlogopedi.no

Bestilling av time

Ta kontakt for å høre om du kan få dekt logopedbehandling gjennom Helfo og for å bli henvist til riktig logoped for deg. Vi kan veilede deg til riktig instans for å få svar på hva du har rett til av logopedbehandling. Det er også mulig å dekke logopedbehandling selv. Er du ny klient bes du sende en epost til 
post@centerlogopedi.no Er du eksisterende klient bes du benytte online timebestilling.
Postadresse: Torvet 6, 2000 Lillestrøm

Priser

Førstegangskonsultasjon 60 min: 1188
Behandling 60 min: 1139
Behandling 45 min: 854
Dysleksiutredning med rapport og tilbakemelding6500

Generelle dokumenter og bekreftelser: 25% av timespris beregnet fra 60 minutter. Lengre rapporter utarbeides på timespris

Refusjonsordninger

Dersom din kommune eller bydel ikke anser logopedbehandling som en del av sitt ansvar i forbindelse med en spesifikk vanske, kan du kvalifisere til full stønad gjennom HELFO.

Kontakt oss for veiledning. Behandling hos oss kan også dekkes av kommunen eller deg selv.

Avbestillingsvilkår

Det er 48 timers avbestillingsfrist. Avbestillinger etter dette anses som sen avbestilling og faktureres med halv timespris beregnet ut fra en 60minutters time. Dette gjelder også ved sykdom og uforutsette hendelser. Avbestilling kan gjøres gjennom «min side» i timebestillingen eller på epost til din logoped. Ved uteblivelse til time faktureres hele timesprisen. Helfo dekker ikke timer der klienten ikke har møtt opp. Vi har avtale med Svea inkasso i tilfeller der betaling uteblir.