Om stemmen vår

For de aller fleste er stemmeproduksjon en av flere automatiserte komponenter i muntlig kommunikasjon – vi tar det for gitt. Stemmelyd er et resultat av at luftstrømmen fra lungene setter stemmebåndene i vibrasjon, slik at den i neste omgang kan formes, forsterkes og artikuleres i hulrom, nese og munn.

Hva er stemmevansker?

 • Et resultat av forstyrrelser i stemmens kvalitet, tonehøyde, styrke og fleksibilitet, som gjør at den skiller seg vesentlig fra andre på samme alder, kjønn og kultur.
 • Med forstyrrelser i «kvalitet» menes f.eks. heshet, kraftløshet og nasalitet.
 • I tillegg kan en ha smerter og ubehag i strupe- og halsregion. Mange opplever konsekvenser i form av lavere livskvalitet, hvor deltakelse sosialt og i arbeidsliv er problematisk og stor emosjonell belastning.

Hva er en normal stemme?

Det er ikke mulig å gi en klar definisjon av hva en «normal» stemme er, fordi stemmekvalitet, tonehøyde og lydstyrke avhenger av faktorer som:

 • Alder, kjønn, kulturell bakgrunn og geografisk beliggenhet.
 • De følelsene vi har til enhver tid.
 • Det sosiale samspillet vi er en del av i øyeblikket.

Vi kan likevel beskrive karaktertrekk ved den gode stemmen, som at den:

 • Er fleksibel i styrke og tonehøyde.
 • Kan brukes uten anstrengelse.
 • Kunne uttrykke nyanser i følelser.
 • Er representativ for alder og kjønn.
 • Oppleves å ha god kvalitet av en selv og andre. En akustisk analyse med PC-programmer kan gi mer objektive mål for god stemmekvalitet.

Hos oss får du behandling for ulike typer stemmevansker. For parkinsonrammede tilbyr vi også det intensive behandlingsopplegget LSVT (Lee Silverman Voice Treatment). Vi har LSVT-sertifisering.

Før behandling hos oss

Vi anbefaler en vurdering hos ØNH-lege før oppstart, slik at en kan avdekke evt. nevrologiske og organiske årsaker til dine stemmevansker.