stammeklinikkene hvit

Stammeklinikkene

Her treffer du logopeder med europeisk spesialisering i behandling av stamming og løpsk tale. Våre logopeder er anerkjente European Fluency Specialists og har videreutdanninger innenfor kognitive tilnærminger. I tillegg har de egenerfaring som personer som stammer. Hos stammeklinikkene finner du de aller fleste behandlingsprogrammer og vi tilbyr også behandling online.

center logopedi ikon

Velkommen til Stammeklinikkene

Stammeklinikkene er en del av Center Logopedi AS. Våre logopeder er utdannede logopeder fra Universitetet i Oslo og har i tillegg klinisk taleflytspesialisering fra European Clinical Specialization in Fluency disorders. De har også tilfredsstilt kravene for å kunne kalle seg European Fluency Specialists. Stammeklinikkene har lokaler i Lillestrøm, Oslo og Asker, men tilbyr også behandling ved videokonsultasjoner. Dette gjør at du kan få hjelp uansett hvor du bor.

EFS logo registered

European Fluency Specialists

Våre to logopeder er anerkjente som European Fluency Specialists innenfor taleflytvansker. De har gjennomgått den europeiske spesialiseringen som er et samarbeid mellom universiteter innad i EU. En European Fluency Specialist er en logoped som har godkjent klinisk videreutdanning i taleflytvansker og som i etterkant, og i en periode på tre år har godkjent klinisk praksis. De kjennetegnes av inngående dybdekunnskap om taleflytvansker, kan dokumentere høy faglig kompetanse og loggfører et vesentlig antall behandlingstimer. Begge våre logopeder har videreutdanning innenfor kognitiv terapi.

Hva er stamming?

Stamming er en nevrologisk vanske som i tidlig alder medfører motoriske brudd i en persons taleflyt. Les mer om dette her.

Skjult stamming

Personer som stammer kan oppleve stammingen som så skamfull at de legger mye energi inn i å skjule den for omverdenen.

Stamming i barnehagealder

Stamming oppstår som regel mellom 2 og 5 års alder og kan komme brått og voldsomt eller utvikle seg gradvis.

Stammebehandling for skolebarn og voksne

Stammebehandling for skolebarn og voksne er tilnærmet lik, men tilpasses med tanke på alder.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en anerkjent behandlingstilnærming ved en rekke ulike psykiske utfordringer. Les mer om dette her.

Ta kontakt i dag

Ta kontakt med oss på stammeklinikken og få hjelp fra våre flinke logopeder. Vi er bare en telefonsamtale unna!

Blogg

Besøk gjerne vår blogg

Hør vår podcast – Stammepodden

Kursportal

Gå gjerne videre til vår kursportal der du kan lære om blant annet «Stamming og identitet», i tillegg til «Stamming i barnehagealder».

Tommy Olsen

Tommy Olsen

European Fluency Specialist, Logoped MNLL

Jon-Øivind Finbråten

Jon-Øivind Finbråten

European Fluency Specialist, Logoped MNLL

Skandinavias eneste klinikk som tilbyr MPI2

Stammeklinikkene tilbyr MPI2

Bestilling av time

Ta kontakt for å høre om du kan få dekt logopedbehandling gjennom Helfo og for å bli henvist til riktig logoped for deg. Vi kan veilede deg til riktig instans for å få svar på hva du har rett til av logopedbehandling. Det er også mulig å dekke logopedbehandling selv. Er du ny klient bes du sende en epost til post@centerlogopedi.no eller stammeklinikkene@centerlogopedi.no. Er du eksisterende klient bes du benytte online timebestilling.

Postadresse: Torvet 6, 2000 Lillestrøm

Priser

Førstegangskonsultasjon 60 min: 1188
Behandling 60 min: 1139
Behandling 45 min: 854

Generelle dokumenter og bekreftelser: 25% av timespris beregnet fra 60 minutter. Lengre rapporter utarbeides på timespris

Refusjonsordninger

Dersom din kommune eller bydel ikke anser logopedbehandling som en del av sitt ansvar i forbindelse med en spesifikk vanske, kan du kvalifisere til full stønad gjennom HELFO.

Kontakt oss for veiledning. Behandling hos oss kan også dekkes av kommunen eller deg selv.

Avbestillingsvilkår

Det er 48 timers avbestillingsfrist. Avbestillinger etter dette anses som sen avbestilling og faktureres med halv timespris beregnet ut fra en 60minutters time. Dette gjelder også ved sykdom og uforutsette hendelser. Avbestilling kan gjøres gjennom «min side» i timebestillingen eller på epost til din logoped. Ved uteblivelse til time faktureres hele timesprisen. Helfo dekker ikke timer der klienten ikke har møtt opp. Vi har avtale med Svea inkasso i tilfeller der betaling uteblir.