Skjult stamming

Personer som stammer kan oppleve stammingen som så skamfull at de legger mye energi inn i å skjule den for omverdenen.

Skjult stamming

Personer som stammer kan oppleve stammingen som så skamfull at de legger mye energi inn i å skjule den for omverdenen. Dette gjør man ved å utvikle seg innviklet nett av sikkerhetsstrategier som skal forhindre andre fra å oppdage stammingen. Denne unngåelsen av stammeøyeblikk kan skje på flere ulike nivåer, alt fra å bruke hjelpelyder og synonymer, «gå rundt grøten» eller unnlate å ta ordet. Dette er en svært belastende situasjon å være i. Utviklingen mot skjult stamming kan skje så tidlig som i barnehagealder.