uttaleklinikkene logo hvit

Uttaleklinikkene

Her treffer du logopeder med kunnskap om flere typer uttalevansker. Barn og voksne kan ha behov for oppfølging av uttale. Hos uttaleklinikkene finner du flere behandlingsprogrammer og oppdatert kartleggingsverktøy. Uttaleklinikkene tilbyr oppfølging i kontorene og ved videokonsultasjoner.

center logopedi ikon

Velkommen til Uttaleklinikkene

Uttaleklinikkene er en del av Center Logopedi AS. Våre logopeder har spesifikk kursing fra inn,- og utland av ulike typer uttalevansker. Ved Uttaleklinikkene er logopedene opptatt av tidlig og tilpasset behandling.

Frida Theisens

Frida Theisens har flere års erfaring som logoped og har alltid jobbet målrettet med uttalevansker. Hun holder seg oppdatert innen nasjonal og internasjonal forskning og deltar på kurs i inn- og utland. Frida Theisens er knyttet til arbeid med veiledning av logopedstudenter, undervisning og utvikling av forskningsbasert logopedmateriale. I Uttaleklinikkene jobber hun direkte med barn og voksne og samarbeider med foreldre og nødvendige instanser rundt klienten. Hun har en fireårig bachelor i logopedi fra Nederland og en toårig mastergrad i logopedi fra Oslo.

Linda Steinsland

Linda Steinsland har mastergrad innen logopedi med spesialpedagogikk som grunnutdanning. Hun har jobbet som privatpraktiserende logoped siden 2010 der hun spesielt har fordypet seg i og jobbet innen områdene dyspraksi og uttalevansker. Hun har også erfaring fra Pedagogisk- Psykologisk tjeneste og som logoped på Oslo Universitetssykehus, samt vært studentveileder for logopedstudenter fra Universitetet i Oslo. I 2015 ga hun ut R-boka, en bok om hvordan man kan lære barn R-lyden.

Utvikling av språklyder

Barn utvikler seg i ulikt tempo, les mer om utviklingen av språklyder her.

Behandling

Etter en grundig kartlegging tilpasses behandlingen.

Språklydene
R og S

Både voksne og barn kan ha et ønske om å jobbe med disse språklydene.

Leppe-, kjeve-, ganespalte

Barn som blir født med spalte kan utvikle ulike typer uttalevansker.

Fonologiske vansker

Når språklyder byttes om på eller utelates kan dette tyde på vansker i språlydstrukturen.

Dyspraksi

Dyspraksi hindrer beskjeder fra hjernen i å gjøres om til praktisk handling og kan påvirke talen.

Blogg

Besøk gjerne vår blogg

Kursportal

Uttaleklinikkene skreddersyr kurs etter bestilling og arrangerer kurs med eksterne kursholdere. Gå gjerne til vår kursportal for informasjon om tilgjengelige og planlagte kurs. Ta kontakt med ønske om spesifikke kurs uttaleklinikkene@centerlogopedi.no

Bestilling av time

Ta kontakt for å høre om du kan få dekt logopedbehandling gjennom Helfo og for å bli henvist til riktig logoped for deg. Vi kan veilede deg til riktig instans for å få svar på hva du har rett til av logopedbehandling. Det er også mulig å dekke logopedbehandling selv. Er du ny klient bes du sende en epost til post@centerlogopedi.no eller uttaleklinikkene@centerlogopedi.no. Er du eksisterende klient bes du benytte online timebestilling.

Postadresse: Torvet 6, 2000 Lillestrøm

Priser

Førstegangskonsultasjon 60 min: 1650
Behandling 60 min: 1092
Behandling 45 min: 845

Generelle dokumenter og bekreftelser: 25% av timespris beregnet fra 60 minutter. Lengre rapporter utarbeides på timespris

Refusjonsordninger

Dersom din kommune eller bydel ikke anser logopedbehandling som en del av sitt ansvar i forbindelse med en spesifikk vanske, kan du kvalifisere til full stønad gjennom HELFO.

Kontakt oss for veiledning. Behandling hos oss kan også dekkes av kommunen eller deg selv.

Avbestillingsvilkår

Det er 48 timers avbestillingsfrist. Avbestillinger etter dette anses som sen avbestilling og faktureres med halv timespris beregnet ut fra en 60minutters time. Dette gjelder også ved sykdom og uforutsette hendelser. Avbestilling kan gjøres gjennom «min side» i timebestillingen eller på epost til din logoped. Ved uteblivelse til time faktureres hele timesprisen. Helfo dekker ikke timer der klienten ikke har møtt opp. Vi har avtale med Svea inkasso i tilfeller der betaling uteblir.