Leppe-, kjeve-, ganespalte

Noen barn blir født med en spalte i leppe, kjeve, og/eller gane

Spalte kan føre til vansker med å uttale språklyder

Barnet følges opp med kontroller ved Statped. Dersom spalten fører til vansker med å uttale språklyder kan det være behov for tettere oppfølging av logoped i nærområdet. Spalten kan føre til vanskeligheter med å uttale språklyder. Barnet kan tilegne seg andre måter å produsere lydene på og i noen tilfeller vil det være nødvendig å jobbe med språkets struktur kombinert med artikulasjon. Dersom barnet har en spalte vil det ofte være snakk om nasalitet da luftstrømmen er vanskeligere å kontrollere.