Språklydene R og S

Voksne og barn kan kontakte logoped for å jobbe med en artikulasjonsvanske.

Artikulasjonsvanske

Når det er vanskelig å artikulere en spesifikk språklyd kaller man dette en artikulasjonsvanske. Rulle-R som benyttes her på Østlandet kan være en krevende jobb for tungen å mestre. Noen presser tungen frem og mellom tennene når de uttaler en S-lyd. Først vil logopeden kartlegge hvilke forutsetninger man har for å danne forskjellige bevegelser med tunga for å danne den ønskede språklyden. Deretter utføres diverse øvelser for å artikulere den ønskede språklyden. Når man mestrer å danne språklyden jobber man med at den skal bli enkel å uttale. Etter å ha jobbet på lydnivå går man videre til ordnivå, setningsnivå, tekstnivå og mot spontantalen. Logopeden tilpasser øvelser til riktig nivå hele veien. Når man jobber med artikulasjon av spesifikke språklyder er det helt nødvendig å øve mye. Å øve mye er ikke det samme som å øve lenge. Logopedene ved Uttaleklinikkene er opptatt av å finne øvelser som lar seg gjennomføre i hverdagen til den enkelte. Dette er en viktig del av arbeidet med logopeden. Øvelser som utføres hjemme kan være å utføre tilpassede bevegelser med tungen i forbindelse med en allerede etablert rutine, som for eksempel tannpuss.

Oppfølgingen lar seg fint kombinere med videotimer.

Uttaletrening for voksne

Logopedtimer med voksne kan enkelt utføres med videokonsultasjoner, og kan dermed behandles fra hele landet. Dette vil da være enklere å kombinere med f.eks. arbeidsliv og familieliv. For artikulasjonstrening er det nødvendig med hyppige øvelser. Logopedene ved Uttaleklinikkene er opptatt av å tilpasse øvelser som er gjennomførbare i hverdagslivet. Noen utfører øvelser mens de henger opp klesvasken eller kjører bil. Det er viktig at den voksne som ønsker å starte med uttaletrening er klar over at det er nødvendig å utføre øvelser i hverdagen.

Voksne med et annet morsmål kan ha et behov eller et ønske om å jobbe for å minimere aksenten og ha et tydeligere verbalt uttrykk i den norske språket. Her kan det være mulig å jobbe med nyanser i det norske språket for å øke tydeligheten. Det vil da være snakk om å jobbe med artikulasjon av språklyder, intonasjon og prosodi.