Fonologisk uttalevanske

En fonologisk uttalevanske oppstår når et barn erstatter eller utelater språklyder selv om det ikke ligger en artikulatorisk vanske til grunn

Organisering av språklyder

Fonologi viser til organisering av språklyder, og er en del av språket på samme måte som kunnskap om ord og setninger. Tale viser til produksjon av språklyder, en prosess som innebærer artikulatoriske og språklige ferdigheter. En vanlig fonologisk feilprosess er fronting. Denne prosessen oppstår når barnet bytter ut lyder bak i munnen med en lyd foran i munnen. F.eks. sier barnet tate for kake eller dutt for gutt. Dette er ikke uvanlig tidlig i barns talespråkutvikling, men kan behandles dersom det vedvarer. Et eksempel på en atypisk fonologisk feilprosess kan være backing. Barnet kan da si kog for tog. Her blir en lyd som dannes foran i munnen erstattet med en lyd som dannes bak i munnen. En atypisk prosess kan gi indikasjoner på at det ikke vil rette seg selv slik at det vil være nødvendig med behandling. Andre fonologiske prosesser som kan kjennes igjen i talen til barnet kan være når barnet stopper en lang lyd med en kort slik at det f.eks. blir tol når barnet mener å si sol.