Dyspraksi

Enkelt forklart er dyspraksi en svakhet eller umodenhet i hjernens utvikling.

Hindrer beskjeder fra hjernen

Enkelt forklart er dyspraksi en svakhet eller umodenhet i hjernens utvikling. Dyspraksi hindrer beskjeder fra hjernen i å gjøres om til praktisk handling. Det kan derfor blant annet påvirke motorikk, læring, det sosiale og uttale.

Ikke alle har vansker på alle områder. Her på uttaleklinikken hjelper vi barna som har oral dyspraksi og verbal dyspraksi. Verbal dyspraksi vil si at barnet har vansker med å uttale ord. Mange av barna kan være vanskelige mye lenger enn hva som er normalt. Ofte kan uttalen av ord og setninger variere- og enkelte ord kan uttales forskjellig i forskjellige situasjoner- spesielt når barna er små. Mange har vansker med å gjenta ord og setninger.

Oral dyspraksi betyr at barna har vansker med å styre tungen. Dette kan ofte føre til uttalevansker. Noen ganger ha barna verbal dyspraksi og oral dyspraksi sammen med andre dyspraktiske vansker, men barn kan også kun ha verbal eller oral dyspraksi.

Selv om barna har vansker med å uttale ord og mange har vansker med å gjøre seg forstått, er språkforståelsen ofte helt normal. For å hjelpe disse barna trengs derfor spesielle tiltak, som skiller seg litt fra vanlig uttaletrening. Ofte brukes et treningsprogram, PRAXIS, i behandlingen av disse barna. Dette programmet er laget spesielt for barn med verbal- og oraldyspraksi.