Kognitiv samtaleterapi

Kognitiv terapi er en anerkjent behandlingstilnærming ved en rekke ulike psykiske utfordringer.

Stamming er ikke en psykologisk vanske, men erfaringer av å stamme og tilhørende potensiell taleangst kan skape store utfordringer for de stammer. Kognitiv terapi har vist seg nyttig i å jobbe med en bedre personlig psykososial håndtering av stammingen.

Kognitiv terapi – Cognitive behavioral therapy

Kognitiv terapi søker å bevisstgjøre oss på sammenhengen mellom kropp, tanker, handlinger og følelser. Personer som stammer kan oppleve stress og uro i forbindelse med stamming. Denne uroen kan for mange lede til en forventning og overbevisning om at man kommer til å stamme. Dette kan igjen føre til unngåelse av situasjoner der man føler at stamming kan skje. Stamming er derfor veldig mye mer enn å ha taleflytbrudd – det handler også om hvordan vi håndterer stammingen. En del personer som stammer kan beskrive angstliknende reaksjoner der man nærmest mister kroppskontrollen og kastes ut i ubehag. Kognitiv terapi er en terapiform mye bruk i behandling av angst og en rekke andre vansker og er forskningsdokumentert i stammebehandling. Derfor er det en selvfølge for oss å kunne tilby våre klienter kognitiv terapi i deres behandlingsforløp dersom dette er ønskelig. Våre taleflytspesialister har videreutdanning innen kognitiv terapi.

Nysgjerrig på kognitiv terapi? Kontakt en av våre taleflytspesialister for mer informasjon.

ACT – Acceptance and commitment therapy

Ulikt en del andre tradisjonelle kognitive tilnærminger så ser ACT på tanker og følelser som normale, og fokuset er mer på å erkjenne hvordan dette påvirker handlingsmønstrene våre og gjøre positive endringer enn å kjempe mot tanker. I prosessen med logopeden vil du jobbe med å erkjenne de vanskelige tankene, følelsene, finne ut hvordan du håndterer dem og lære nye måter å møte det på slik at du kan leve det livet du vil. Stamming er mer enn bare det man hører. Vi som stammer kan oppleve at tankene styrer hva vi gjør og det kan begrense hva vi sier og hvordan vi sier det. ACT-prosessen fører til mer bevissthet om de hørbare og ikke-hørbare delene av stammingen og vil utfordre deg til å gjøre mer av det du vil i livet.

Nysgjerrig på ACT? Ta kontakt med en av våre taleflytspesialister for mer informasjon.