Parkinson sykdom

Parkinson sykdom er progredierende hjernesykdom som skyldes mangel på signalstoffet dopamin i dypere deler av midthjernen.

Parkinson sykdom

Parkinson sykdom er progredierende hjernesykdom som skyldes mangel på signalstoffet dopamin i dypere deler av midthjernen. Her finnes et viktig område for motoriske kroppsfunksjoner, basalgangliene, som tar skade i sykdomforløpet og medfører hypokinetisk dysartri for flesteparten av de rammede.

Kommunikasjonsvanskene kommer snikende over tid og underbygger en utvikling av sosiale og psykiske vansker. Den medisinske behandlingen består i å tilføre dopamin, men dette har ikke vist seg effektivt for stemme- og talevanskene.

Behandling hos logoped har dokumentert effekt ved gjennomføring av det intensive behandlingsopplegget LSVT (Lee Silverman Voice Treatment). Vi har LSVT-sertifisering.