Funksjonelle stemmevansker

Funksjonelle stemmevansker

  • Skyldes feil bruk eller overbelastning av stemmemuskulatur, hvor fysiske eller psykiske årsaker ligger til grunn.
  • Stemmen er ofte kraftløs, hes og ustabil
  • Andre symptomer er muskelspenninger, stemmetretthet, tørrhet i munn og svelg og kremtetrang
  • Ved undersøkelse er forholdene i strupen normale, men viktig å merke seg at feil bruk av stemmen over tid kan føre til vevsendringer i strupen (organiske)

Eksempler på funksjonelle vansker

  • Stemmetretthet (fonasteni)
  • Stemmebortfall (afoni)
  • Stemmebåndsknuter

Behandlingen er i hovedsak logopedisk.