Organiske stemmevansker

Organiske stemmevansker

  • Skyldes sykdom eller skade i strupen. ØNH- legen kan avdekke forandringer som ødemer/hevelser og utvekster på stemmebåndene, f.eks. polypper og cyster.
  • Stemmen kan være preget av heshet, ustabilitet og kraftløshet
  • Behandlingen er først og fremst medisinsk, men ofte kan pasienten ha behov for informasjon hos logopeden preoperativt og behandling for riktig stemmebruk postoperativt.
  • Ved organiske vansker kan en lett begynne å bruke stemmen feil og dette kan føre til funksjonelle stemmevansker