Hva er selektiv mutisme?

Kartlegging er alltid første trinn i behandlingen

Vi starter med samtale med foreldre

Kartlegging er alltid første trinn i behandlingen. Første time består av en samtale med en eller begge foreldre for å finne ut hvordan vanskene arter seg, hva barnet mestrer og hva det ikke mestrer, barnets sterke sider, samt hva som er vanskelig. Det er viktig å kartlegge hva barnet liker å gjøre. Når man vet det, blir det lettere å bli kjent med barnet. Foreldrene fyller ut et kartleggingsskjema som gir et godt bilde av hvordan vanskene arter seg. Dette skjemaet er også nyttig når vi skal måle fremgang senere i forløpet.

Samtale med barnehage og skole

Å snakke med barnehagen eller skolen kan også være en del av kartleggingen. Også her brukes en kombinasjon av samtale og kartleggingsskjemaer for å kunne gi et bilde av hvordan barnet har det og fungerer i barnehage- eller skolesammenheng.

Vansker på flere områder

Av og til kan kartleggingen vise at barnet har utfordringer på flere områder, som for eksempel språkvansker, motoriske- eller sensoriske vansker. Disse vanskene må tas tak i parallelt med behandlingen som gis i forhold til selektiv mutisme.