Behandling hos oss

Alle har rett på behandling av selektiv mutisme

HELFO dekker behandling hos Center Logopedi

Alle har rett på behandling av selektiv mutisme. Dersom kommunen ikke kan gi et tilbud, vil du få dekket behandlingen hos oss gjennom HELFO. Siden det i Norge er slik at logopeder ikke kan sette diagnosen «Selektiv mutisme», trenger man å utredes for dette hos BUP. Ved behandling hos logoped kreves henvisning fra lege. I henvisningen må legen bekrefte at barnet trenger hjelp fra logoped med bakgrunn i diagnosen sin.