Råd til deg som kommer i kontakt med barn med selektiv mutisme

For barn med selektiv mutisme er det viktig å bli møtt på en trygg og god måte

Ønsker å snakke, men klarer ikke

For barn med selektiv mutisme er det viktig å bli møtt på en trygg og god måte. For å kunne klare det, er det avgjørende at den som møter barnet forstår hva det innebærer å ha selektiv mutisme og ikke tror at barnet nekter å snakke eller ikke vil snakke. Barn med selektiv mutisme ønsker å kunne snakke på en avslappet måte, men klarer ikke.

Ikke press barnet, men heller ikke overse

De ønsker likevel å bli behandlet på samme måte som andre barn, men uten at de får altfor mye oppmerksomhet. Det er viktig at man ikke presser barnet til å snakke før det er klar for det, men det er også viktig å ikke overse barnet fordi det ikke snakker. Når man har klart å skape en trygg relasjon kan man gjerne begynne å utfordre barna litt etter litt. Det er da viktig at barna føler mestring slik at de blir motivert for å jobbe seg ut av tausheten.

10 råd om selektiv mutisme

Her er 10 råd i møte med barn og unge med selektiv mutisme:

  1. Ha et avslappet forhold til barnet.
  2. Bruk gjerne ikke- verbal kommunikasjon.
  3. Husk at dette barnet er veldig var for kroppsspråk.
  4. Posisjoner deg i forhold til barnet. Sitt heller ved siden av i stedet for rett overfor.
  5. Ha et felles fokus på det barnet er opptatt av istedenfor å fokusere direkte på barnet.
  6. Ikke still direkte spørsmål, men undre deg høyt på en slik måte at det gir barnet rom for å respondere.
  7. Barnet må også gis tid til å respondere.
  8. Fortsett dialogen selv om barnet ikke gir verbal respons. Det gjør at samtalen i seg selv ikke utøver press på barnet.
  9. Når barnet begynner å snakke, forsøk å ta imot det verbale svaret på en naturlig og nøytral måte.
  10. Barn med selektiv mutisme ønsker seg det alle andre barn ønsker: forståelse, å bli likt, at andre ser dem at de er mer enn diagnosen sin, at de kan mange ting, og at de er verdifulle, fine mennesker.