Dysleksi

Dysleksi er spesifikke vansker med å lese og skrive ord.

Dysleksi

Dysleksi er spesifikke vansker med å lese og skrive ord. De som har dysleksi kan bruke lang tid på å lese tekster, noe som kan påvirke forståelsen. Det er vansken med å lese ord som kan påvirke forståelsen, dysleksi er ikke en forståelsesvanske. Vi har logopeder som utreder dysleksi. En dysleksiutredning inneholder tester, tilbakemelding og bekreftende rapport. Utredning av dysleksi dekkes ikke av Helfo.