Telehelse

Vi tilbyr behandling for språk – og talevansker med video/telehelse

Hva er telehelse?

Vi tilbyr behandling for språk – og talevansker med video/telehelse. Tilbudet er landsdekkende og har hjulpet mange å få et nødvendig logopedtilbud!

Alt du trenger er en data med webkamera. Vi anbefaler også hodetelefoner/øretelefoner for best mulig kvalitet.

Telehelse er en alternativ samhandlingsplattform mellom behandler (logoped) og klient der behandlingen foregår ved hjelp av videoverføringstjenester.

Landsdekkende tjeneste

Det har tidligere vært vært et krav om at behandling må skje ved fysisk tilstedeværelse for at klienten skulle få dekt utgiftene av Helfo. Hdir og Helfo har i senere tid åpnet opp for at vi kan bruke ulike digitale plattformer, eller digitale rom, for å gjennomføre logopedbehandling.

Hvordan fungerer behandlingen med telehelse?

Behandlingen skjer på vår krypterte plattform. Du mottar en link som fører deg til riktig sted.

Gir dere et like godt tilbud på video som ved fysisk oppmøte?

De treningsoppleggene vi gjennomfører på logopedkontoret har vist seg lett overførbart til nettbehandling for mange av våre klienter. Nettbehandling er et spesielt egnet tilbud for de som bor vanskelig til, og for de som har bevegelsesvansker men som mestrer bruk av PC, eller som har noen rundt seg som kan bistå med det tekniske.

Forskningsresultater tyder godt!

Flere og flere studier har vist at behandling over telehelse er et fullverdig alternativ til tradisjonell logopedbehandling.

Telehelse og personvern

Center Logopedi følger føringene til Hdir. Vi benytter oss av krypterte tjenester som ivaretar personvern etter «Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren». Vi som behandlere er pliktig å sørge for å følge de nyeste føringene og ikke benytte oss av programvare eller tjenester som ikke følger disse normene.

Vi tilbyr behandling for:

  • Afasi og dysartri
  • Stemmevansker
  • Parkinsons sykdom (stemme, artikulasjon)

Forutsetninger for behandling med telehelse

  • Pasienten må ha PC, webkamera og helst også øretelefoner.
  • Helt grunnleggende teknisk ferdighet i bruk av utstyret. Hvis nødvendig gir vi klienter instruksjoner per. telefon. Noen vil trenge hjelp av nærpersoner
  • Personen bør ha forholdsvis god språkforståelse

Løsningen passer ikke for de med store kognitive utfall, synsforstyrrelser og hørselstap.