Audio-Visual-Feedback training (AFV-behandling) for personer med løpsk tale

23.11.2022 | Stamming

Løpsk tale, eller tachyphemia er ofte betegnet som en talevanske preget av rask tale. Denne talen er ikke bare rask, men kan også oppleves som spurtvis i form av tempovariasjoner, samt å være generelt vanskelig å forstå. Tachyphemia er noe annet enn tachylalia. Tachylalia er rask tale, hvilket man kan ha uten at man nødvendigvis er vanskelig å forstå av den grunn.

wepik photo mode 20221023 222543

Løpsk tale handler nok ikke bare om tale

Personer med løpsk tale har relativt ofte noen komorbide vansker, enten dette er ADHD, ADD, stamming, lese- og skrivevansker eller vansker med håndskrift. Personer med løpsk tale er absolutt en gruppe med mange variasjoner og ofte er de i mindre grad bevisst på talevansken. Man har også funnet nevrologiske avvik som man antar er årsaken til de talemotoriske symptomene. Dette er imidlertid områder i hjernen som styrer vesentlig mer enn bare tale. Løpsk tale er nok derfor ikke en god fagterm, da den er mer beskrivende for symptomer som går på selve talen.

Symptomer på løpsk tale

Personer med løpsk tale opplever å ha rask og spurtvis tale. Dette betyr at de snakker fort (tachylalia), men det er relativt store tempovariasjoner. I tillegg til dette oppleves de som vanskelig å forstå. Dette kan igjen skyldes flere ting, for eksempel at de beveger munnen lite og at stemmeklangen således påvirkes negativt, at de til stadighet endrer på setningene sine og omformulerer seg, at lyder utelates og at lange og sammensatte ord «slås» sammen til kortere ord ved at stavelser kuttes. Et eksempel på sistnevnte kan være at «politistasjon» som har fem stavelser, uttales «polisjon» der fem stavelser er kuttet ned til tre. Dette har en ganske stor innvirkningen på hvor tydelig en lytter oppfatter budskapet. Andre symptomer på løpsk tale kan være å snakke monotont, ha lite ansiktsmimikk mens man snakker, fyllyder og lett uanstrengt stamming. Det kan også være mangel på pauser, samt at pauser plasseres på steder der de ikke hører hjemme, således kan også pustemønsteret oppleves som noe anstrengt. Man behøver absolutt ikke ha alle disse symptomene for å ha løpsk tale.

Behandling av løpsk tale

Behandling av løpsk tale handler om å jobbe med bevisstgjøring og monitorering. Dette innebærer å hjelpe vedkommende med å forstå hvordan man høres ut for andre og hvordan de kan være lettere å forstå.

AFV-behandling for personer med løpsk tale

Hos stammeklinikkene tilbyr vi AFV-behandling. AFV står for Audi-Visual-Feedback training. Her jobber vi i et dataprogram som gjør taleopptak og gjør opptaket tilgjengelig for analyse. Man jobber med identifisering av hvordan den løpske talen manifesterer seg og justeringer personen kan gjøre. Det er ikke bare Stammeklinikkene som har denne behandlingsformen tilgjengelig. Stammeklinikkene i regi av Center Logopedi AS holdt i 2022 et tredagers kurs om løpsk tale og AVF-behandling, hvor den anerkjente Yvonne Van Zaalen var kursholder. Behandlingen kan gis like godt over nett som fysisk.

praat

Software-programmet PRAAT brukes aktivt i AFV-behandling.