Hva er Center Logopedi?

03.02.2022 | Bedrift

Spesialiserte klinikker

Logopedene i Center Logopedi har en viktig ting til felles: «vi brenner for våre fagområder». I våre spesialiserte klinikker møter du derfor engasjerte logopeder som har tilegnet seg kunnskap og erfaring innen et spesifikt logopedisk område. Er du en logoped som brenner ekstra for et av våre fagområder? Ønsker du å utdype din kunnskap innen taleflyt, uttale, afasi eller stemme?

Knytte din virksomhet til Center Logopedi?

Det stilles høyere krav til profesjonalitet hos norske logopeder og det blir i fremtiden vanskeligere å drive som allmenlogoped og helt på egenhånd. Dette er en positiv utvikling! Vi mener barn, unge og voksne bør få behandling av logopeder som jobber på et spesialisert og avgrenset fagområde, denne visjonen ligger til grunn for Center Logopedi AS. Et slikt mål kan imidlertid koste dyrt for enkeltlogopeder som er avhengig av å jobbe bredt av økonomiske grunner. Center Logopedi har utviklet en modell som legger opp til at du som behandler kan jobbe mer spesialisert, ved å dele kostnader med andre logopeder under vår paraply av klinikker over hele Norge. I tillegg til det økonomiske aspektet vil du få et faglig fellesskap og samtidig stå sterkere under endringer av lovverk, offentlige logopedtilbud og samarbeid mellom det kommunale og private.

Hvis du deler vår visjon og ønsker mer informasjon om hva vi kan tilby og gjeldende betingelser, kan skriftlig henvendelse sendes post@centerlogopedi.no.

blob?bcid=RIwnH0IceMcDTA
Tommy Olsen Daglig leder