Selektiv mutisme – Del 2 – Behandling av selektiv mutisme på nett

30.08.2022 | Selektiv mutisme

Av Linda Steinsland – logoped i Selektiv Mutisme- klinikkene, Center logopedi.

Som logoped i en klinikk som har spesialisert seg på selektiv mutisme (SM), har jeg etter hvert fått
erfaring med behandling av barn med denne diagnosen. Jeg vil gi et innblikk denne behandlingen.
Dette vil jeg gjøre gjennom tre innlegg:
Del 1: Kartlegging og behandling av barn med Selektiv Mutisme fra 3- 11 år
Del 2: Behandling av Selektiv Mutisme over nett
Del 3: Behandling av barn og ungdom fra 9 år og oppover

Disse tre innleggene forsøker å skape et bilde av hvordan behandlingen av Selektiv Mutisme kan se
ut hos en logoped. Det jeg beskriver er selvfølgelig en kortversjon av hvordan behandlingen foregår.
Det som er beskrevet er tilnærminger som kan være fint for mange barn med SM, men der man må
tilpasse behandlingen til hver enkelt av barna og ungdommen.

Det som er så fint, er at det finnes så mange gode verktøy som kan hjelpe barn og ungdom ut av
selektiv mutisme. Alle verktøy passer ikke alle, derfor gjelder det å finne det som passer til hvert
enkelt barn. Det er det som er jobben min.

Behandling av Selektiv Mutisme over nett

Som (til nå) den eneste logopedklinikken som har spesialisert seg innenfor SM, har jeg timer med
barn fra ulike steder i landet. De i nærheten kommer som regel til klinikken for behandling. For de
som bor langt unna, jobber jeg gjerne med vanskene over nett. Noen ganger bruker vi en
kombinasjon av nettbasert terapi og terapi der barnet av og til reiser til klinikken.

Om barnet bor langt unna, kan terapien foregå på nett. Selv om terapien foregår på nett, ønsker jeg
gjerne å møte barnet i virkeligheten en gang – gjerne en av de første gangene. Dette er både fordi
HELFO krever det i forhold til at pasienten får dekket behandlingen hos logoped, og fordi det er en
fordel å ha møtt dem man skal jobbe med. Der det ikke lar seg gjøre kan det gjøres unntak fra
regelen.

Terapien på nett er ikke helt ulik terapien i klinikken. Den første kartleggingen og samtalen blir gjort
med foreldre og eventuelt barnehage og skole via en nettbasert plattform der vi både kan se, høre og
skrive med hverandre. Kartleggingsskjemaer blir utfylt og jeg får informasjon om barnet.
Etter kartleggingsfasen forsøker jeg å skape en relasjon med barnet via nett. Dette kan gjøres på flere
måter. Ofte kan det å gjøre en «slide in» fungere for en del barn. Jeg er da på skjermen på
foreldrenes pc. Skjermen settes langt unna, mens barnet og foreldrene gjøre en aktivitet som barnet
synes er gøy. Etter hvert flyttes skjermen nærmere og nærmere der aktiviteten foregår. Målet er at
jeg etter hvert skal inkluderes i et spill eller en lek via skjermen, og at vi skal få til en kommunikasjon.
Dette kan ta flere timer.

Når jeg kommer i posisjon til å kunne kommunisere med barnet via skjerm, kan terapien skje der,
men med hjelp fra foreldrene. Med de minste barna, blir det ofte mer interaksjon med foreldrene
enn det blir med meg i timene- mens det med de eldre kan blir mer kommunikasjon med meg.
For noen barn, kan det å ha terapi gjennom meldinger være et første skritt til kommunikasjon. Ofte
har vi ingen lyd eller bilde, men bruker chat- funksjonen til å stille spørsmål og svare på spørsmål. Det
foregår ved at jeg skriver ting som blir lest opp for barna av foreldrene eller skriver spørsmål.
Foreldrene og barna kommer da ofte frem til et svar som sendes tilbake til meg. Jeg kan også sende
oppgaver eller aktiviteter som de skal gjøre (gjerne med støtte av bilder). På slutten kan en
utfordring være vise meg hva de har gjort, bygget eller tegnet via skjermen. Målet er å bli kjent med
barnet, skape en relasjon til det og å komme i posisjon til å kunne veilede barnet om hvordan man
kan mestre ulike situasjoner. Alt må skje på barnets premisser og behandlingen blir tilpasset barnets
alder og utvikling. Det kan også være et ledd i å kunne kommunisere på skjerm på et senere
tidspunkt.

I tillegg til «slide-in» og kommunikasjon via meldinger fungerer mye av terapien i klinikken like bra på
nett. Det å gi råd og veiledning om eksponeringsterapi, følelsesarbeid, råd til barnehage eller skole,
samt det å skulle ta opp stemme eller videoer fungerer helt fint selv om vi kommuniserer via nett.
Jeg var litt skeptisk til dette med nettbehandling i begynnelsen, men det har vist seg å fungere veldig
fint for de aller fleste så lenge barnet har en eller flere personer som kan følge opp det vi snakker om
mellom timene, samt være med på timene sammen med barnet.