Selektiv mutisme – Del 3 – Behandling for barn og unge 9 år og oppover

06.09.2022 | Selektiv mutisme

Av Linda Steinsland – logoped i Selektiv Mutisme- klinikkene, Center logopedi.

Som logoped i en klinikk som har spesialisert seg på selektiv mutisme (SM), har jeg etter hvert fått
erfaring med behandling av barn med denne diagnosen. Jeg vil gi et innblikk denne behandlingen.
Dette vil jeg gjøre gjennom tre innlegg:
Del 1: Kartlegging og behandling av barn med Selektiv Mutisme fra 3- 11 år
Del 2: Behandling av Selektiv Mutisme over nett
Del 3: Behandling av barn og ungdom fra 9 år og oppover

Disse tre innleggene forsøker å skape et bilde av hvordan behandlingen av Selektiv Mutisme kan se
ut hos en logoped. Det jeg beskriver er selvfølgelig en kortversjon av hvordan behandlingen foregår.
Det som er beskrevet er tilnærminger som kan være fint for mange barn med SM, men der man må
tilpasse behandlingen til hver enkelt av barna og ungdommen.

Det som er så fint, er at det finnes så mange gode verktøy som kan hjelpe barn og ungdom ut av
selektiv mutisme. Alle verktøy passer ikke alle, derfor gjelder det å finne det som passer til hvert
enkelt barn. Det er det som er jobben min. Steg for steg opplever jeg at barn og ungdom kommer seg
ut av tausheten og utvikler seg til mennesker som klarer seg bra i situasjoner de kanskje ellers ville
unngått. Pågangsmotet og fremskrittene disse barna har, gjør jobben min til den fineste og mest
motiverende jobben man kan tenke seg. Disse barna er fantastiske og fortjener en stemme!
Behandling av barn og ungdom med selektiv mutisme

Barn fra 9 år og oppover, inkludert tenåringer, har ofte nytte av de samme behandlingsmetodene og
tiltakene som yngre barn. Eksponeringsterapi er selvfølgelig svært sentral i behandlingen av eldre
barn og ungdom, og må tilpasses hver enkelt slik at de opplever mestring og fremgang. Man tilpasser
også den andre behandlingene og tiltakene som tidligere er nevnt til barnets alder og utvikling.
Selv om man kan tilpasse mange av de samme behandlingsmetodene til eldre barn, har de ofte hatt
SM lenger – og trenger derfor mer enn de yngre barna. De er også mer modne for terapi som gjør at
de kan blir kjent med seg selv og følelsene sine, samt teknikker som roer angsten de ofte føler i
sosiale settinger. Jeg skal nå si noe om ulike behandlingsmetoder som kan være nyttige for eldre barn
og ungdom, enten man følger dem opp via nett eller i klinikken.

Å bli kjent med sin Selektiv Mutisme

Å bli kjent med seg selv og sin SM, inkludert å bli kjent hva selektiv mutisme innebærer, kan være en
viktig del av det å jobbe seg ut av den. Dette kan gjøres ved å kombinere flere ting. Her kommer noen
eksempler på tiltak;
• Snakkekart; i samarbeid med barnet eller ungdommen lager man et kart over hvem man
snakker med og hvem man unngår å snakke med.
• Å lære om angst; Det å lære om angst kan være en god ting for å kunne forstå hva som skjer
når man ikke får til å snakke. Forståelsen kan være til hjelp i arbeidet med å komme seg ut av
angsten. Det kan også normalisere følelsen av angst. Om man har skapt en relasjon med
barnet kan dette gjøres ved å snakke om det, tegne eller ved at barnet får lest om det på en
enkel måte som det kan forstå.
• Etter å ha lære litt generelt om angst og hva som skjer i kroppen, kan neste steg være å
utforske hva som skjer når barnet opplever angst. I hvilke situasjoner oppstår angsten?
Hvordan oppleves kroppen? Hvilke tanker kommer? Hvilke følelser kommer? Dette kan være
svært utfordrende for enkelte, og det er ikke sikkert at dette er et naturlig steg å ta sånn helt
i begynnelsen. Men etter hvert, når barnet er klar for det er dette en god måte å kunne bli
kjent med seg selv. Ut ifra denne jobben kan barnet litt etter litt utfordre seg selv til å endre
mønstrene som gjør at man ikke snakker i en del situasjoner.

Følelsesarbeid

Jeg har tidligere nevnt dette med å bli kjent med følelser. Å kjenne følelsene sine og hvordan de
fungerer er viktig for eldre barn og ungdom og er en del av å bli kjent med seg selv. Barnet kan da
lære om hvordan følelser fungerer, hvorfor det kjennes så fælt med enkelte følelser og få verktøy for
hvordan man bedre kan håndtere følelsene sine. De får da oppgaver som skal gjøres mellom timene,
der barnet blir kjent med de ulike følelsene, hvordan de kjennes ut og hvilke verktøy man kan bruke
for å håndtere disse følelsene.

Mental trening

Noen ganger er det for skummelt å skulle utsette seg for enkelte situasjoner man sliter med, slik man
må i eksponeringsterapi. Man kan da hjelpe barnet til å forberede seg på situasjoner ved hjelp av
mental trening, der man ser for seg situasjonene og kjenner på hvor skummelt det føles å skulle være
i disse situasjonene. Ut ifra dette kan man forsøke å forandre situasjonene og følelsene disse skaper i
hodet sitt, omtrent som en toppidrettsutøver ville gjort når han eller hun forbereder seg foran en
konkurranse. I dette arbeidet kan man bruke ulike teknikker hentet fra blant annet Nevrolingvistisk
programmering (NLP) og tankefeltterapi (TFT) for å eksperimentere om man kan få ned stresset man
føler enda mer. Disse teknikkene brukes kun i samråd med foreldrene og barnet. Man kan også drive
mental trening uten disse teknikkene.

Mindfullness og avspenning

Å lære seg avspenningsteknikker kan hjelpe ungdom til å håndtere angsten sin på en bedre måte. Det
finnes ulike teknikker man kan bruke. Ofte får ungdommen teste ut en rekke avspenningsteknikker,
og får så velge den teknikken som fungerer best for akkurat hun eller han. Teknikkene handler om å
lære seg å puste avslappet, slappe av i muskler, bringe kroppen i en avspent tilstand gjennom guidet
avspenning, teknikker for å aktivere vagusnerven som skrur av alarmsystemet som kommer på ved
angst, samt mindfulnessteknikker som handler om å kunne være mer til stede her og nå. Forskning
har vist at eldre barn og ungdom kan ha god nytte av slike teknikker, men det krever trening. Som
med annen trening, må man trene på dette jevnlig og over litt tid for å få effekt av treningen.

Til slutt

Teknikkene i dette innlegget og de tre foregående innleggene er noen av verktøyene som brukes i
behandling av Selektiv Mutisme. Behandlingen tilpasses alltid barnet, og noen ganger må vi finne
andre veier for å nå inn til barnet eller ungdommen. Har du spørsmål eller trenger hjelp i forhold til
barn eller ungdom med Selektiv mutisme, så ikke nøl med å ta kontakt med Selektiv Mutismeklinikkene