Hva vil det si å være spesialist på stamming og løpsk tale?

07.02.2023 | Stamming

Begge våre logopeder i Stammeklinikkene er anerkjent som European Fluency Specialists, men hva betyr egentlig dette?

Ingen spesialistutdanning i Norge

Det er viktig å være klar over at det i Norge ikke eksisterer en spesialistordning. Om man kaller seg spesialist på et logopedisk område er det en utnevnelse man hovedsakelig har gitt seg selv eller har på logopedisk folkemunne. En slik spesialistordning finnes derimot i noen andre land.

Når vi i Center Logopedi sier at vi spesialiserer oss på områder betyr det at vi primært jobber med dette ene området og prioriterer å holde oss sterkt faglig oppdatert på dette. Det er derfor en forskjell på å si at man spesialiserer seg på et område, i forhold til å være spesialist på et område.

European Fluency Specialists (EFS)

European Fluency Specialists er en europeisk sertifiseringsordning der logopeder som tilfredsstiller visse krav, kan få betegnelsen European Fluency Specialist, på norsk oversatt til «europeisk taleflytspesialist». Vi har imidlertid valgt å bruke den engelske betegnelsen konsekvent av hensyn til at vi i Norge ikke har en spesialistordning.

EFS ordningen kom på plass som følge av at man ønsket enda høyere krav for å kunne sikre at klienter kan finne best mulig hjelp. Det er en ettårig grunnutdanning (ECSF) som tidligere var det høyeste nivået en logoped som jobber stamming og løpsk tale kunne ha. Dette er nå erstattet av en sertifiseringsordning på toppen av dette.

Hva kreves av en European Fluency Specialist?

En European Fluency Specialist er en logoped som gjennom særskilt utdanning og inngående kunnskap om stamming og løpsk tale og er i stand til å yte best mulig hjelp til personer som stammer og/ eller har løpsk tale.

  • Man må kunne dokumentere minst 80 behandlingstimer, studentveiledning, forelesninger eller artikkelskriving.
  • En må kunne dokumentere at man holder seg faglig oppdatert gjennom å delta på kurs og internasjonale konferanser og nasjonale og internasjonale diskusjonsgrupper.
  • Hvert tredje år må man på nytt godkjennes av et panel for å få videreført sin status som European Fluency Specialist.

Våre logopeder i Stammeklinikkene

Begge våre logopeder i Stammeklinikkene er sertifiserte som European Fluency Specialists.

Tommy Olsen ble første gang sertifisert i 2019 og nå på nytt i 2022.

Jon-Øivind Finbråten ble sertifisert i 2020.

bilde 15