Tidlig behandling av en fonologisk uttalevanske med “The Cycle Approach of Hodson & Paden” (H&P)

06.01.2022 | Kurs

Tidlig behandling av en fonologisk uttalevanske med “The Cycle Approach of Hodson & Paden” (H&P)

Logopedtjenesten for barn i Bærum kommune har bestilt kurs i H&P som holdes av logoped ved Uttaleklinikkene. Kurset vil inneholde en teoretisk og praktisk innføring av intervensjonen. Det vil også legges fokus på hvordan denne intervensjonen kan benyttes i Norge. Vi er glade for denne forespørselen og ser frem til å holde kurset!

H&P er utviklet av amerikanske logopeder for over 30 år siden og rettes først og fremst mot barn med store fonologiske uttalevansker. Det behandles i sirkler, noe som vil si at det settes opp et visst antall målprosesser som det jobbes med etter en fast plan. Den ene prosessen trenger ikke være ferdig behandlet før man jobber med den neste. Det jobbes med nøye utvalgte ord som skal være mulig å stimulere hos barnet. H&P knytter språk og fonologi sammen på barnets nivå. Intervensjonen kan benyttes fra 2,5 år (Barbara Williams Hodson, 2011). Uttaleklinikkene kan du lese mer om HER

Er du interessert i å lese mer om Hodson& Paden? 

search?q=center+logopedi&sxsrf=AOaemvLn5IdyeCKzX