Uttaletrening for voksne

21.04.2022 | Uttaleklinikkene

Mange voksne ønsker uttaletrening

Voksne kan ønske å jobbe med korrekt artikulasjon. Det er da ofte snakk om rulle-R eller S. Det kan være at rulle-R aldri ble mestret som barn og at det oppstår et behov for å mestre aktuelle språklyder som voksne. Noen kan ha et behov for å jobbe med artikulasjon ved en endret jobbsituasjon. Det kan være at man blir mer klar over sin egen uttale dersom man holder presentasjoner på jobb. Det er mulig å jobbe med uttale i alle aldre. Artikulasjonstrening med voksne lar seg godt gjennomføre via videosamtaler. Det vil dermed være enkelt å kombinere med langdistanse, jobb eller familieliv.

frida

Hos logopeden

Logopeden vil be den voksne utføre øvelser med tungen for å kartlegge hvilke muligheter som finnes for å danne den ønskede språklyden. Noen synes det er uvant å se seg selv i speilet mens man jobber. Andre synes det er rart å utføre spesifikke bevegelser med tunga. Dette blir man fort vant til! Først vil logopeden kartlegge hvilke forutsetninger man har for å danne forskjellige bevegelser med tunga for å danne den ønskede språklyden. Deretter utføres diverse øvelser for å artikulere den ønskede språklyden. Når man mestrer å danne språklyden jobber man med at den skal bli enkel å uttale. Etter å ha jobbet på lydnivå går man videre til ordnivå, setningsnivå, tekstnivå og mot spontantalen. Logopeden tilpasser øvelser til riktig nivå hele veien.

Øvelse hjemme

Når man jobber med artikulasjon av spesifikke språklyder er det helt nødvendig å øve mye. Å øve mye er ikke det samme som å øve lenge. Logopeden ved Uttaleklinikkene er opptatt av å finne øvelser som lar seg gjennomføre i hverdagen til den enkelte. Dette er en viktig del av arbeidet med logopeden. Øvelser som utføres hjemme kan være å utføre tilpassede bevegelser med tungen i forbindelse med en allerede etablert rutine, som for eksempel tannpuss. Noen utfører øvelser mens de henger opp klesvasken eller kjører bil. Det er viktig at den voksne som ønsker å starte med uttaletrening er klar over at det er nødvendig å utføre øvelser i hverdagen.

Uttaletrening er aldri for sent! Ved Uttaleklinikkene er vi opptatt av å tilpasse øvelser til hverdagen for å sikre god fremgang.