Når barnets tale er vanskelig å forstå

05.01.2022 | Barns språk og uttale

«Det er vanskelig å forstå hva barnet mitt sier»

Det kan være vanskelig å vite når du bør ta kontakt med logoped. Synes du ditt barn er vanskeligere å forstå enn jevnaldrende barn? Har barnet ditt uklar uttale? Synes du uttalen forandrer seg lite? Blir barnet frustrert av å ikke bli forstått av andre? Dette kan bety på at du bør ta kontakt med logoped. Logopeden vil etter en kartlegging kunne gi svar på dine bekymringer. 

Man kan jobbe med veldig unge barn

Uttalevansker kan jobbes med direkte med barn fra 2,5 år. Det kan også være at logopeden anbefaler indirekte tiltak (oppgaver hjemme og i barnehagen) en periode før det er nødvendig med direkte oppfølging (timer med logoped). Resultater fra kartlegging og spørreskjema vil vise hva som er aktuelt for ditt barn.

Om barnet ditt trenger hjelp

Uttaleklinikkene opptatt av at de rundt barnet skal føle seg trygge på hva som er vansken og hvordan den kan følges opp. Dette vil trygge barnet og være positivt for utvikling og oppfølging. Vi opplever ofte en «vent-og-se» – holdning. Et besøk hos logopeden kan gi tydeligere svar. Oss kan du lese mer om HER

Ønsker du å kontakte oss?

Uttaleklinikkene