Valg av intervensjoner for fonologiske vansker

Ved å jobbe med fonologi hjelper man de som strever i utviklingen av språkets struktur. Dersom det blir avgjort at barnet har behov for direkte behandling av sin fonologiske uttalevanske må man finne den intervensjonen som passer best med utgangspunkt i barnets alder,...

Når barnets tale er vanskelig å forstå

«Det er vanskelig å forstå hva barnet mitt sier» Det kan være vanskelig å vite når du bør ta kontakt med logoped. Synes du ditt barn er vanskeligere å forstå enn jevnaldrende barn? Har barnet ditt uklar uttale? Synes du uttalen forandrer seg lite? Blir...