Valg av intervensjoner for fonologiske vansker

13.02.2022 | Barns språk og uttale

Ved å jobbe med fonologi hjelper man de som strever i utviklingen av språkets struktur. Dersom det blir avgjort at barnet har behov for direkte behandling av sin fonologiske uttalevanske må man finne den intervensjonen som passer best med utgangspunkt i barnets alder, vanske og språklig nivå. Flere studier har påvist at kun intervensjonstiltak som retter seg mot den spesifikke vansken er effektive (Fox-Boyer, 2017). For barn med fonologisk forsinkelse og konsistent fonologisk vanske er det utelukkende fonologisk intervensjonstiltak som har vist effekt (ibid).

Bilde1

Fonologiske uttalevansker kan jobbes med på flere måter

Tilnærminger

I forskningslitteraturen skilles det gjerne mellom tre tilnærminger i arbeid med uttalevansker; en horisontal tilnærming, en vertikal tilnærming, og en sirkulær tilnærming (Berthal, Bankson, & Flipsen, 2017; Dodd, 2005; Williams et al., 2010). En vertikal tilnærming anbefales dersom barnet strever med én til to fonologiske prosesser eller har en artikulatorisk vanske. Da anbefales det å jobbe i dybden med én språklyd eller én fonologisk prosess om gangen. Neste språklyd/fonologiske prosess behandles når den forrige er fullført (Bernthal et al., 2017). Ved en horisontal tilnærming jobbes det med flere fonologiske prosesser om gangen, det brukes typisk i trening av språklig bevissthet rettet mot flere feilprosesser i talen. Målene kan forandres mens man jobber, og her lærer barnet forbindelser mellom flere lyder. En horisontal tilnærming anbefales ved blant annet en inkonsistent fonologisk uttalevanske (Bernthal et al., 2017). Den sirkulære tilnærming kombinerer aspekter fra en horisontal og vertikal tilnærming ved at det jobbes med ett mål i et bestemt antall økter, og man beveger seg videre til neste mål uten at den forrige prosessen nødvendigvis beherskes. Dette gjøres i et bestemt antall timer før behandlingen evalueres og en ny periode (også kalt sirkel) planlegges og gjennomføres. En sirkulær tilnærming anbefales ved en høy grad av uforståelig uttale, det vil si ved flere fonologiske feilprosesser i barnets uttale (Bernthal et al., 2017).

En oversikt over intervensjoner for behandling av fonologiske uttalevansker

I tabellen under blir seks forskjellige intervensjoner for direkte behandling av uttale beskrevet, disse vurderes som egnet for å behandle fonologiske uttalevansker:

 

tabfon
Navn Behandler hvilke type fonologisk ut.va Alder Tilnærming
The cycle approach of Hodson & Paden (H&P) Forsinket og konsistent. Høy grad av uttalevansker Fra 2,5 år Sirkulær
Metafonundervisning Forsinket og konsistent 3,6 år Vertikal, Språkbasert
POPT Forsinket og konsistent Fra 3 år Horisontal og Vertikal, Psykolingvistisk
Core vocabulary intervention Inkonsistent fonologisk vanske Fra 2 år Horisontal
Minimal pair intervention Mild forsinket eller konsistent 3 -6 år Vertikal
Multiple opposition intervention Moderat til alvorlig fonologisk 3;6 – 6;0 år Horisontal

 

search?q=center+logopedi&sxsrf=APq WBv6DwOihwXDhPnGX4ukiY3dkZi Wg:1644790762603&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwia04mJ2 31AhUFqYsKHY0YDnEQ AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=601&dpr=1
Uttaleklinikkene